Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chmielina Janusz

Janusz Chmielina, ur. 15 IV 1949 w Poznaniu. Ukończył Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Zakładów Metalurgicznych Pomet w Poznaniu (1981).

Od 1980 pracownik ZM Pomet.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący, w 1981 przewodniczący KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska; współorganizator budowy Pomnika Poznańskiego Czerwca ’56.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnych struktur „S” na terenie ZM Pomet, współorganizator protestów, wypłacania świadczeń statutowych, kolportażu podziemnych wydawnictw, m.in. prasy; w V 1982 zatrzymany, 14 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie (tam 21-22 VI 1982 uczestnik głodówki), w VII 1982 zwolniony; 2 XI 1982 powołany do bezterminowej zasadniczej służby wojskowej, 5 XI 1982 po odmowie (w związku z odbytą już 2-letnią służbą) zatrzymany, powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Głogowie, w II 1983 zwolniony; od 1986 członek, 1988-1990 sekretarz Rady Pracowniczej ZM Pomet.

W 1989 członek założyciel KZ, delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska; 1992-1994 przewodniczący Rady Pracowniczej ZM Pomet, od 1994 członek Rady Nadzorczej tychże, od 1999 sekretarz. Od 1992 delegat na walne zebrania Sekcji Regionalnej Branży Metalowców Regionu Wielkopolska, od 1994 na zebrania Sekcji Krajowej, od 1998 sekretarz Rady SRBM Wielkopolska, Rady Sekcji Krajowej, członek Rady Sekretariatu Metalowców; w 2001 członek Zespołu do Spraw Pracowników Przemysłu Metalowego przy Ministerstwie Przemysłu i Polityki Socjalnej, w 2002 współprzewodniczący ds. odlewnictwa, od 2003 członek zespołu ds. monitorowania sytuacji w zakładach pracy przemysłu metalowego i hutniczego Regionu Wielkopolska; od 2004 na świadczeniach przedemerytalnych.

 

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry