Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15426,Cholodecki-Jaroslaw.html
02.03.2024, 07:43

Chołodecki Jarosław

Jarosław Chołodecki, ur. 9 I 1952 w Miliczu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydz. Gospodarki Narodowej, kierunek ekonomia i organizacja (1974) oraz The University of Chicago (USA), Wydz. Stosunków Międzynarodowych (1986).

1969–1971 w ZSP, wiceprzew. koła.

1972–1974 nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Miliczu, 1975 pracownik naukowo-techn. w Zakładzie Socjologii Pracy AE we Wrocławiu, 1975–1977 dyr. w Powiatowym Zarządzie Administracji Szkół w Miliczu, 1978–1983 z-ca kierownika stacji Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego Motoryzacji Polmozbyt w Opolu.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 przew. KZ, 18 XII 1980 współzałożyciel Wszechnicy Związkowej „S” Śląska Opolskiego. XI 1980 – VII 1981 redaktor nacz. niezależnego pisma „Sygnały”, II – XII 1981 redaktor „Solidarności Opolszczyzny”; inicjator akcji strajkowych i propagandowych. V i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, od 26 VII wiceprzew. ZR i rzecznik prasowy; IX/X delegat na I KZD. 30 VIII 1981 współorganizator obchodów 1. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych na Górze Świętej Anny. W 1981 inicjator, przew. ogólnopolskiego Porozumienia Przedsiębiorstw Państwowych Polmozbyt, tj. gospodarczej struktury poziomej, którą utworzyli z 21 zakładów (wszystkie w Polsce) Polmozbyt przew. KZ, I sekretarze KZ PZPR oraz dyrektorzy.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Opolu, Nysie, Grodkowie i Uhercach (organizator spotkań dyskusyjnych, wykładowca w Nysie i Grodkowie oraz wszechnicy samokształceniowej Wolny Uniwersytet Więzienny w Uhercach; współzałożyciel i współwydawca podziemnych pism „Interwał” w Nysie i „Kret” w Uhercach), 24 XI 1982 zwolniony. 22–23 I 1983 współorganizator (z Andrzejem Morze) spotkania ok. 100 b. internowanych na zamku w Otmuchowie. 30 IV 1983 zatrzymany w Miliczu, nast. w aresztach KW MO we Wrocławiu i Opolu, 6 V zwolniony.

XI 1983 – 1997 na emigracji w USA. Od XI 1984 współzałożyciel (z Hubertem Romanowskim, Wojciechem Sukiennikiem, Ewą Sułkowską-Bieriezin, Leszkiem Zygmuntem Waliszewskim, Wacławem Sikorą, Kazimierzem Masiakiem, Elżbietą Ślusarską, Ewą i Maciejem Wierzyńskimi, Kazimierzem Głowackim, Benem Dzięgielewskim), członek Wspólnoty Rozproszonych Członków „S” (Brotherhood of Dispersed Solidarity Members) w Chicago. 1986–1987 dziennikarz „Dziennika Związkowego”; 1987–1991 członek Komisji Spraw Polskich Kongresu Polonii Amerykańskiej.

1989 inicjator (do 1991 prezes) Polsko-Amerykańskiego Forum Gospodarczego w Chicago (akces zgłosili m.in. Jan Nowak-Jeziorański, Kazimierz Łukomski, Jerzy Lerski). 1990–1997 dziennikarz polonijnych rozgłośni radiowych w Chicago (WNDZ, 750 Twoje Radio i Twoje Radio Nocą).

1997–1999 współwłaściciel i dyr. Radia ABC ABC „ABC”, pismo wydawane 1 X 1986 – II 1988 przez RMP w Gdańsku; podtytuł: „Pismo studentów Uniwersytetu Gdańskiego”, od nr. 5: „Pismo środowisk Uniwersytetu Gdańskiego”. w Szczecinie; 1999–2001 szef ds. promocji Programu LGPP (Local Government Partnership Program), Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego. 2001–2010 członek zespołów eksperckich: Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, PHARE (Poland and Hungary Assistance for Restructuring their Economies), USAID (Unitetd States Agency for International Development), Banku Światowego; od 2010 własna działalność gospodarcza. 2005 współzałożyciel, od 2010 wiceprezes, prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Ulicy Smolna w Warszawie, 2010–2017 wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywy Firm Rodzinnych tamże.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

18 VII 1983 – 26 XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. V/Wydz. III KW MO/WUSW w Opolu w ramach SOR krypt. Ekstremista; do 30 XII 1987 przez Wydz. II WUSW w ramach KE.

Zbigniew Bereszyński|Tomasz Gałwiaczek

Opole, Region Śląsk Opolski

Opcje strony