Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15436,Chrzanowski-Jan.html
02.03.2024, 07:49

Chrzanowski Jan

Jan Chrzanowski, ur. 14 VII 1929 w Woli Rogozińskiej k. Zgierza, zm. 19 VII 2008 w Zgierzu. Ukończył Technikum Samochodowe przy YMCA w Łodzi (1948); mistrz ogrodnictwa i kwiaciarstwa (1972).

1948-1950 pracownik Zakładów Przemysłu Terenowego i Centrali Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Metalowego w Zgierzu, 1950-1954 Ligi Przyjaciół Żołnierza, 1954-1955 PKS, 1955-1956 Pogotowia Ratunkowego, 1956-1957 PSS, 1957-1958 Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Jarosława Dąbrowskiego, 1959-1967 taksówkarz, od 1967 rolnik w Proboszczewicach.

Od II 1981 w „S” RI, współzałożyciel pierwszego Koła w gm. Zgierz-Proboszczewice, wiceprzewodniczący; uczestnik zjazdów gminnych i regionalnych „S” RI.

Od 1982 uczestnik spotkań Tymczasowej Rady Krajowej „S” RI, m.in. w Magdalence k. Warszawy; kolporter pism podziemnych (m.in. „Solidarność Rolników”, „Żywią i Bronią”, „Nasz Gościniec”); 1986-1987 autor lub współautor petycji do władz, m.in. ws. relegalizacji „S” RI w regionie łódzkim. 1983-1989 współorganizator Duszpasterskich Skupień Wspólnot Rolników w Białej i Szczawinie k. Zgierza oraz akcji samokształceniowych, uczestnik wielu uroczystości kościelnych, m.in. od 1982 jasnogórskich dożynek, w 1987 pielgrzymki Jana Pawła II.

1989-1992 członek założyciel KO „S” w Zgierzu; 1990-1994 radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zgierz, w 1992 współzałożyciel klubu radnych KPN. Od 1991 działacz Związku Strzeleckiego Strzelec im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, od 2006 Komendant Główny.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006), Złotym Krzyżem Zasługi Związku Dzieci Wojny RP (2007).

1987-1990 rozpracowywany przez p. VI RUSW w Zgierzu w ramach KE krypt. Konus.

Adam Kożuchowski

Region Ziemia Łódzka, Zgierz

Opcje strony