Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chudzik Franciszek

Franciszek Chudzik, ur. 28 XI 1939 w Nowosielcu k. Niska. Ukończył ZSZ w Nisku (1956).

1956-1960 listonosz w Urzędzie Pocztowym tamże, 1960-1996 elektryk w Hucie Stalowa Wola.

Od IX 1980 w „S”, członek założyciel „S” w Narzędziowni (M02), przewodniczący Komisji Wydziałowej tamże {w tym czasie bliski współpracownik Stanisława Krupki), w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, członek Prezydium ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 5 V 1982 zwolniony; 30 VIII 1982 ponownie internowany (w Ośr. Odosobnienia w Uhercach), 8 X 1982 zwolniony; 30 IV 1983 po rewizji w mieszkaniu zatrzymany, przetrzymywany w AŚ w Janowie Lubelskim, 1 V 1983 zwolniony. Od 1983 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Matki Bożej Królowej Polski, uczestnik pielgrzymek Świata Pracy do Częstochowy i Mszy za Ojczyznę 13 dnia każdego miesiąca. 29–30 IV 1988, następnie 22 VIII – 1 IX 1988 uczestnik strajków w HSW. Od 1988 gospodarz bloku, wybrany w wyborach zainicjowanych przez ks. Edwarda Frankowskiego.

1989-1996 działacz Komisji Wydziałowej i KZ „S”, XII 1990 – 1991 przewodniczący KZ. Od 1996 na emeryturze. 1998-2002 radny Powiatu Stalowowolskiego z listy AWS.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sandomierska (2008).

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry