Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chudzik Franciszek

Franciszek Chudzik, ur. 28 XI 1939 w Nowosielcu k. Niska. Ukończył ZSZ w Nisku (1956).

1956–1960 listonosz w Urzędzie Pocztowym tamże, 1960–1996 elektryk w Hucie Stalowa Wola.

Od IX 1980 w „S”, w Komitecie Założycielskim w Narzędziowni (M02) HSW, przew. Komisji Wydziałowej, IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, od IV 1981 w Prezydium ZR Ziemia Sandomierska.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Załężu, 5 V 1982 zwolniony, 30 VIII 1982 ponownie internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, 5 X 1982 zwolniony. 30 IV 1983 zatrzymany. 1983–1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, 29–30 IV i 22 VIII–1 IX 1988 uczestnik strajków w HSW.

Od 1988 gospodarz bloku mieszkaniowego. 1989–1996 w „S” HSW, działacz Komisji Wydziałowej i KZ, XII 1990–1991 przew. KZ „S” HSW, 1998–2002 radny pow. Stalowa Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. z listy AWS.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Sandomierska (2008), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

VI 1982–II 1986 rozpracowywany przez Wydz. V KM MO/RUSW w Stalowej Woli w ramach KE krypt. Franek.

 

Ewa Kuberna

Huta Stalowa Wola, Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry