Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15440,Chudzik-Zbigniew.html
2021-03-01, 05:31

Chudzik Zbigniew

Zbigniew Chudzik, ur. 11 II 1958 w Kraśniku. Ukończył ZSZ w Kraśniku (1978), następnie Technikum Mechaniczne dla Pracujących (1981).

1978-1991 tokarz w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku.

Od IX 1980 w „S”.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku w FŁT. Wiosną 1982 (w kontakcie z ukrywającym się Wiesławem Pastuszką) organizator kolportażu do Kraśnika nakładu podziemnego pisma „Wola Narodu” (redagowanego i drukowanego przez Wiesława Pastuszkę) i pism podziemnych wydawanych w Warszawie oraz siatki kolportażu na terenie Kraśnika (głównie FŁT). XII 1982 – III 1983 organizator siatki punktów ukrywania się W. Pastuszki w okolicach Kraśnika oraz siatki punktów druku; drukarz, współredaktor pisma „Wola Narodu. Biuletyn Solidarności Walczącej”. 4-6 XI 1983 zatrzymany w ramach śledztwa prowadzonego przeciwko strukturom podziemnej „S” w Kraśniku; 6 XII 1983 skorzystał z prawa amnestii; 31 I 1984, na wniosek prokuratury, Sąd Wojewódzki w Lublinie umorzył postępowanie karne.

W 1988 współinicjator reaktywowania struktur „S”; 1989-1991 członek KZ „S” w FŁT Kraśnik, ujawnionej 15 I 1989; 1989-1990 delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego. 1991-2001 komendant Obrony Cywilnej FŁT, od 2001 dowódca zmiany w wewnętrznej służbie ochrony FŁT.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Kraśnik

Opcje strony