Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chwesiuk Kazimierz

Chwesiuk Kazimierz, ur. 1 IV 1946 w Małaszewiczach Dużych k. Terespola. Zm. 15 VIII 2019 w Nowej Dębie. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (1970).

1972–2010 konstruktor konstrukcji specjalnych, nast. kierownik ds. gospodarczych i infrastruktury Zakładów Metalowych Dezamet/ZM Dezamet SA w Nowej Dębie.

Od IX 1980 w „S”; przew. KZ, w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, od IV 1981członek ZR.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 5 V 1982 zwolniony; od 1982‒1989 kolporter wydawnictw podziemnych i organizator mszy św. za Ojczyznę w kościele Podwyższenia Krzyża św. w Nowej Dębie, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1989–1997 przew. KZ „S”, 1989‒1995 delegat na WZD Regionu Ziemia Sandomierska, 1989–1995 członek ZR, 1995–1998 delegat na KZD, 1991–1997 członek Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego; 1997–2002 przew. Komisji Wydziałowej Wydz. Technicznego Dezametu. 1990–1998 radny Miasta i Gminy Nowa Dęba z list Komitetu Obywatelskiego, 1990–1994 delegat na Wojewódzki Sejmik Samorządowy w Tarnobrzegu. 1994‒1998 założyciel i przew. Forum Obywatelskiego w Nowej Dębie; 1994–1999 członek Rady Nadzorczej ZM Dezamet SA. 1998–2002 radny powiatu tarnobrzeskiego z lokalnego komitetu wyborczego Forum Obywatelskie; 1998–2001 w RS AWS. 1995 założyciel i wiceprezes, od 1996 prezes Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej przy Dezamet SA.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015) i tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

V 1982 – I 1986 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Tarnobrzegu w ramach SOS kryp. Katolik. VIII 1989 – I 1990 rozpracowywany przez p. V/p. Ochrony Gospodarki RUSW w Tarnobrzegu w ramach SOR krypt. Organizacja.

 

Marcin Bukała

Region Ziemia Sandomierska, Nowa Dęba

Opcje strony

do góry