Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chyliński Antoni

Antoni Chyliński, ur. 12 IV 1931 w Warszawie, zm. 3 III 1986 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa (1972).

1943–1944 harcerz Szarych Szeregów ps. Świstak, uczestnik powstania warszawskiego, 1944–1946 harcerz w organizacji Orlęta.

1948–1949 w OMTUR, 1974–1981 w Stowarzyszeniu PAX.

1948–1949 założyciel i dowódca nielegalnej organizacji młodzieżowej Orlęce Oddziały Bojowe w Jeleniej Górze. 31 X 1949 aresztowany, skazany przez WSR we Wrocławiu na karę śmierci, nast. wyrok zmieniony na 8 lat pozbawienia wolności. 5 V 1955 warunkowo zwolniony na mocy amnestii.

1955–1967 robotnik farbiarni, nast. z-ca kierownika magazynu techn. w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Gwardii Ludowej w Łodzi. 1955–1956 twórca i przywódca niejawnej Grupy Robotniczej Rewolucyjnego Związku Robotniczego, nast. członek jawnego Rewolucyjnego Związku Młodzieży. 1956–1957 sekretarz komórki zakładowej RZM, 1957 sekretarz zakładowej organizacji zmianowej ZMS. XI 1956 uczestnik akcji kolportażu ulotek przeciw sowieckiej interwencji na Węgrzech. 1957–1962 przywódca odtworzonej Grupy Robotniczej Rewolucyjnego Związku Robotniczego. 1959 współorganizator Robotniczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. 1967–1974 inspektor organizacyjny, nast. st. inspektor organizacyjny, kierownik działu organizacyjnego w Zarządzie Łódzkiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. 1969–1974 przew. Rady Zakładowej. 1974–1975 z-ca kierownika Wydz. Spraw Lokalowych w Urzędzie Dzielnicowym Łódź-Śródmieście, 1975–1981 kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Śródmieście.

Od IX 1980 w „S”, sekretarz Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, 5 IX 1980 uczestnik spotkania założycielskiego MKZ w Łodzi, 1980–1981 członek Zespołu Porad Prawnych/Ośr. Prawnego MKZ/ZR Ziemi Łódzkiej. Od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, w ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD. 15 XII 1980–IX 1981 redaktor i wydawca niezależnego pisma „Propozycje i Dyskusje”, IX–XII 1981 redaktor „Rozmaitości Propozycji i Dyskusji”, założyciel Klubu „Propozycji i Dyskusji”. X–XI 1981 specjalista ds. prasy w ZR. Od XII 1981 bez pracy.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu, 6 VII 1982 zwolniony ze wzgl. na zły stan zdrowia. 1982–1986 udział w spotkaniach b. członków Klubu „Propozycji i Dyskusji” w ramach tzw. grupy Mirosława Michałowskiego. 1982–1986 kolporter podziemnych pism. 1984–1986 współpracownik Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „S” w Łodzi, X 1985–1986 redaktor pisma MKK „Gotowość »S«”.

15 X–30 XI 1981 specjalista ds. prasy w ZR.

1960–1962 rozpracowywany przez PUBP w Jeleniej Górze w ramach SOO krypt. Orlęta; 1980–1989 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOS krypt. Biblia.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry