Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15448,Chytla-Eugeniusz.html
18.05.2024, 14:36

Chytła Eugeniusz

Eugeniusz Chytła, ur. 10 V 1940 w Sanoku. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Mechaniczny (1973).

1958-1970 pracownik Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil, 1971-1973 Sanockiej Fabryki Autobusów Autosan, 1973-1975 Ekspozytury Towarowo-Osobowej PKS w Sanoku, 1975-1978 Polskiego Związku Motorowego tamże, 1978-1981 Zakładów Mięsnych tamże, kierownik działu technicznego. 15 IV 1968 doprowadził do przerwania masówki pracowników Stomilu potępiającej protesty studenckie w III 1968, przesunięty na niższe stanowisko pracy, przesłuchiwany. W XII 1970 odmówił udziału w akcji uspokajania nastrojów załogi Stomilu w związku z wydarzeniami na Wybrzeżu, zwolniony z pracy. W 1979 uczestnik niezależnych obchodów 11 XI na cmentarzu w Sanoku; 1979-1980 współpracownik KSS KOR.

W VIII 1980 od początku strajku stoczniowców prowadził akcję informacyjną na terenie woj. krośnieńskiego; od IX 1980 w „S”; z-ca przewodniczącego KZ w ZM w Sanoku, członek MKZ, następnie MKK w Sanoku; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu (Krośnieńskiego) Podkarpacie, członek ZR, delegat na I KZD. Organizator akcji protestacyjnych w ZM; występował publicznie przeciwko sojuszowi z ZSRS, postulował usunięcie PZPR z zakładów pracy. Założyciel i przewodniczący KIK w Sanoku, kolporter prasy niezależnej.

12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach; od 1 VI 1982 hospitalizowany w szpitalu w ZK w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 10 VII 1982. Po wyjściu kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, także np. przerzut za granicę ukraińskiego wydania Pisma Świętego.

Od XII 1983 na emigracji w USA. 1983-1987 pracownik techniczny Texas A&M University – College Station w Teksasie, 1987-1998 zatrudniony w Jernberg Industries Inc. w Chicago. Od 1998 w Polsce; na emeryturze.

Odznaczony Medalem z okazji 25-lecia „S” (2005), odznaką Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

16 VII 1981 - 8 VII 1987 rozpracowywany przez Wydz. VI KM MO/RUSW w Sanoku w ramach SOR krypt. Aramis.

Bogusław Kleszczyński

Opcje strony