Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15464,Cieciorowski-Eugeniusz.html
2023-03-22, 01:24

Cieciorowski Eugeniusz

Eugeniusz Cieciorowski, ur. 22 V 1937 w Ślądkowicach k. Pabianic. Ukończył Zasadniczą Szkołę Włókienniczą w Pabianicach (1956).

1953-1982 zatrudniony w Zakładach Przemysłu Bawełnianego Pamotex im. Bojowników Rewolucji 1905 r. w Pabianicach. 1975-1978 w PZPR (publicznie oddał legitymację partyjną w proteście przeciwko ograniczaniu swobód obywatelskich).

Od IX 1980 w „S”; od X 1980 wiceprzewodniczący KZ w ZPB Pamotex; 1981 członek KK Włókna i Skóry.

13-17 XII 1981 w ukryciu; 14 XII 1981 organizator akcji ulotkowej w PZB Pamotex; 1982-1984 organizator manifestacji przed Urzędem Miasta Pabianice i PZB Pamotex, organizator akcji ulotkowych i plakatowych, malowania na murach, uszkadzania radiowozów MO; w 1982 współorganizator (wraz z Marianem Szostakiem i Czesławem Opieczyńskim) konspiracyjnej struktury międzyzakładowej, inicjator podziemnej struktury Wolna Solidarność w Pabianicach, współorganizator Komitetu Pomocy Internowanym w Pabianicach; organizator zbiórki pieniędzy na rzecz represjonowanych; zwolniony z pracy za zbiórkę pieniędzy na rzecz Marka Chwalewskiego i Edwarda Kajzera, w IV 1982 przyjęty z powrotem. 26 X 1982 aresztowany, 26 X 1982 skazany wyrokiem Kolegium ds. Wykroczeń w Pabianicach na 3 miesiące więzienia za zorganizowanie demonstracji przed Urzędem Miasta Pabianice; 25 XI 1982 ponownie zwolniony z pracy za nieusprawiedliwioną nieobecność w czasie odbywania kary. 1982-1988 współorganizator dwóch podziemnych drukarni w Pabianicach (drukowano m.in. „Wolną Solidarność" i „Prząśniczkę"); organizator na terenie Pabianic kolportażu wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze", „Robotnika", „Opoki", „Wolności", „Biuletynu Łódzkiego", „Informatora Duszpasterstwa Ludzi Pracy". 1989 członek MKS w Pabianicach; 26-28 II 1989 organizator strajku w PZB Pamotex.

Od 2004 emeryt-rencista.

Odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002).

 

Tomasz Czarnecki

Region Ziemia Łódzka, Pabianice

Opcje strony