Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ciesielski Wojciech

Wojciech Ciesielski, ur. 15 VI 1951 w Inowrocławiu. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, kierunek historia (1974).

1971-1972 członek ZSP. 1974-1983 pracownik naukowy WSP w Olsztynie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w WSP, skarbnik, współorganizator MKZ w Olsztynie, od XI delegat WSP do MKZ, kierownik sekcji informacji i propagandy; organizator spotkań i wieców w zakładach pracy regionu, inspirator powstania NZS WSP w Olsztynie, współorganizator konferencji przedstawicieli WSP zrzeszonych w „S”, Wszechnicy Związkowej przy MKZ, następnie ZR, uczestnik akcji protestacyjnych i wieców, 5 VIII 1981 marszu głodowego, strajków studenckich w WSP w Olsztynie: 25-27 II o rejestrację NZS, 23 XI – 6 XII 1981 solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI; wykładowca TKN.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, zwolniony 24 XII, 19 II 1982 ponownie internowany w Iławie, następnie w Kwidzynie, zwolniony 23 VII 1982. Wielokrotnie przesłuchiwany; zwolniony z pracy, w 1983 bez zatrudnienia, 1984-1986 ślusarz rzemieślnik w wytwórni kapsli. Kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Rezonansu”, „Solidarności. Pisma Regionu Warmińsko-Mazurskiego”, „Woli”, znaczków poczt podziemnych, kaset audio, ulotek, uczestnik marszu 31 VIII 1982, Mszy za Ojczyznę w parafii NSPJ, 6 XI 1985 pogrzebu Marcina Antonowicza, współorganizator Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie 14-20 X 1984, uczestnik spotkań opozycji w mieszkaniu Józefy Mielnik (tzw. placków u Ziuty) i 28 III 1989 spotkania powołującego olsztyński KO (tzw. koncertu Vivaldiego). 1987-1989 pracownik Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

W 1988 członek Olsztyńskiego KO, od 9 IV 1989 członek KO „S” Regionu Warmińsko-Mazurskiego, 1989-1991 pracownik ZR, specjalista ds. szkoleń, rzecznik prasowy, 1991-1999 dyr. Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, 1999-2000 bezrobotny, 2001-2005 specjalista w Dziale Ochrony Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Centrum Zdrowia Publicznego, od 2005 bezrobotny. Od 1989 honorowy członek NZS WSP w Olsztynie.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

1987-1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Olsztynie w ramach KE krypt. Historyk.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry