Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15484,Ciezki-Lech-Jan.html
2023-09-27, 09:15

Ciężki Lech Jan

Lech Jan Ciężki, ur. 23 VI 1954 w Annowie k. Bychawy. Ukończył Technikum Samochodowe w Lublinie (1977).

W 1974 pracownik Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Lublinie Oddział Kraśnik, 1974-1977 FSC w Lublinie, 1977-1978 Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, 1978-1985 ponownie FSC, w 1985 Zakładu Dziewiarstwa Maszynowego w Biłgoraju, 1985-1987 Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy w Lubartowie, 1987-1989 Przedsiębiorstwa Zagranicznego Strongweld w Lublinie.

11-14 VII 1980 uczestnik strajku na Wydz. Transportu FSC, przewodniczący KS, członek ogólnozakładowego KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w FSC, przewodniczący Komisji Wydziałowej Wydz. Transportu, członek KZ; od III 1981 członek utajnionej tzw. komisji zapasowej; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego.

14-17 XII 1981 uczestnik spacyfikowanego strajku w FSC, wiceprzewodniczący KS: kierował strażą robotniczą, odpowiedzialny za zabezpieczenie zakładu. 22 XII 1981 wezwany na przesłuchanie do KW MO w Lublinie, po odmowie podjęcia współpracy z SB zatrzymany, 24 XII 1981 aresztowany, do 2 I 1982 przetrzymywany w AŚ KM MO w Lublinie, następnie w AŚ tamże, 10 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata z dozorem kuratora na okres zawieszenia kary, zwolniony z aresztu; 21 VI 1982 SN zmienił wyrok na wniosek Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, uchylając orzeczenie o warunkowym zawieszeniu, 18 II 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa na 3-letni okres próbny. Po wyjściu przeniesiony na gorsze stanowisko w pracy; działacz podziemia, m.in. do 1985 kolporter wydawnictw podziemnych w FSC. 1982-1983 rewizje w mieszkaniu. 1983-1985 po reorganizacji swojego wydz. zatrudniony w Zakładzie Remontowo-Modernizacyjnym FSC, skąd zwolnił się.

1989-1991 własna działalność gospodarcza, 1991-2000 kierowca w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym BMP w Biłgoraju, od 2000 w MPK w Lublinie. Od 1999 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, 2001-2004 wiceprzewodniczący, od 2008 przewodniczący Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie. Od 2000 ponownie w „S”.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony