Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15487,Cirko-Zbigniew.html
2023-05-29, 04:12

Cirko Zbigniew

Zbigniew Cirko, ur. 22 II 1953 w Krzydłowicach k. Głogowa. Ukończył Technikum Górnictwa Rud Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Bolesławcu (1974).

1974-1981 rolnik w gospodarstwie rodzinnym w Krzydłowicach, 1981-2008 właściciel gospodarstwa rolnego tamże.

Od 1981 w „S” RI, 12 IX 1981 założyciel, następnie przewodniczący Koła „S” RI w Krzydłowicach, 5 XII 1981 delegat na I WZD „S” RI Województwa Legnickiego w Legnicy.

Po 13 XII 1981 kolporter pism podziemnych wśród mieszkańców wsi woj. legnickiego (m.in. „KOS-a”, „CDN”, „Woli”, „Zagłębia Miedziowego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Głogowskiej”, „Solidarności Walczącej”, „Z Dnia na Dzień”). We IX 1982 udzielił pomocy żywnościowej rodzinom ofiar zbrodni lubińskiej, następnie do 1987 przed każdymi świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy ofiarodawca żywności i organizator (z Władysławem Papużyńskim i Zbigniewem Mackiewiczem) zbiórek pieniędzy na paczki żywnościowe dla rodzin osób represjonowanych. 1982-1989 działacz (ze Z. Mackiewiczem i W. Papużyńskim) w strukturach podziemnych „S” RI w woj. legnickim odpowiedzialny m.in. za kontakty z Kurią biskupią i abp. Henrykiem Gulbinowiczem, delegat na spotkania ogólnokrajowe podziemnej „S” RI. 1985-1989 przewodniczący tajnego Zarządu Gminnego „S” RI w Grębocicach, 22 IX 1987 – 21 I 1989 wiceprzewodniczący Tymczasowej Wojewódzkiej Rady „S” RI Województwa Legnickiego, w 1988 współinicjator ujawnienia struktury „S” RI w woj. legnickim. 1982-1989 działacz Duszpasterstw Rolników Indywidualnych przy parafiach św. Jana Chrzciciela w Legnicy, NMP Królowej Polski w Głogowie i Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu (obszar Ścinawa–Głogów–Lubin), współorganizator Mszy za Ojczyznę, pielgrzymek rolników do Grodowca, na Jasną Górę (m.in. w 1985) i na spotkanie z Janem Pawłem II w Tarnowie (10 VI 1987). Współorganizator akcji ulotkowych, autor analiz nt. rolnictwa dla redakcji pism podziemnych (przekazywał je początkowo przez W. Papużyńskiego, następnie Stanisława Orzecha) „Zagłębie Miedziowe” i „Solidarność Głogowska”, organizator działalności samokształceniowej, spotkań z artystami i działaczami opozycji (m.in. Mają Komorowską, Wojciechem Maziarskim, Wojciechem Myśleckim). Wielokrotnie przesłuchiwany w domu i podczas prac w polu przed uroczystościami rocznicowymi, zjazdami i pielgrzymkami. 1988/1989 współzałożyciel, redaktor „Miedzy” – kwartalnika Tymczasowej Wojewódzkiej Rady „S” RI Województwa Legnickiego.

W 1989 w KO „S” w Legnicy; przewodniczący Zarządu Gminnego „S” RI w Grębocicach, 22 I 1989 – 2008 wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady „S” RI w Legnicy, delegat na KZD „S” RI. 1988-1994 i 1998-2008 sołtys Krzydłowic. 1990-1994 przewodniczący, 1998-2002 radny  Rady Gminy Grębocice. Przed wyborami w 1991 z „S” RI w komitecie wyborczym Porozumienie Ludowe, 1992-1997 w SLCh, od 2004 w PiS. Od 2008 na rencie strukturalnej.  Od XI 2017 członek Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych; od 2020 prezes Stowarzyszenia Opozycjonistów i Represjonowanych 1956-1990 Zagłębia Miedziowego. 

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014), Medalem Pro Patria (2022).

Do I/II 1988 rozpracowywany przez p. VI RUSW w Głogowie; do VIII 1989 przez Wydz. VI WUSW w Legnicy w ramach SO krypt. Kolumna W.

 

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Krzydłowice

Opcje strony