Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ciszak Bogdan

Bogdan Ciszak, ur. 11 X 1953 w Poznaniu. Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek elektrotechnika (1984).

1973–1990 elektryk, konstruktor HCP w Poznaniu.

29 VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; od X 1980 przew. Komisji Fabrycznej „S” w Fabryce W3, członek prezydium Komitetu Założycielskiego „S” od 22 I 1981 przew. KZ, I-VII 1981 członek prezydium MKZ Wielkopolska; III 1981 członek RKS. VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, IX/X 1981 delegat na I KZD; członek prezydium Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „S” Wiodących Zakładów Pracy. 1981 redaktor i autor w „Biuletynie Informacyjnym KZ NSZZ »S« HCP”.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia, w Gębarzewie, Ostrowie Wielkopolskim (8–18 III 1982 uczestnik głodówki przeciwko naruszaniu praw człowieka i obywatela oraz o uwolnienie internowanych kobiet), Gębarzewie i Kwidzynie (14 VIII 1982 pobity przez służbę więzienną,14–19 VIII 1982 uczestnik głodówki przeciwko brutalnemu traktowaniu internowanych) 9 XII 1982 zwolniony. W czasie internowania w stałym kontakcie z TKZ HCP, 10 X 1982 autor listu otwartego do pracowników HCP o niewstępowanie do reżimowych zw. zaw. 1983–1989 współpracownik TKZ HCP, współorganizator kolportażu podziemnych pism, m.in. „Obserwator Wielkopolski” i „Hipolit”, autor w „Hipolicie”; uczestnik demonstracji. 11 II 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Poznaniu, 21 III 1983 podjął głodówkę przeciwko bezprawnemu aresztowaniu, 30 III 1983 zwolniony, sprawę umorzono. 1984–1985 członek Międzyzakładowej Rady „S” w Poznaniu. W 1985 uczestnik wart przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. 22–23 VIII 1988 członek KS w HCP. X 1988–1991 członek Komisji rewizyjnej „S” HCP Od 22 X 1989 przew. Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa, desygnowany przez KZ, I 1990 delegat na WZD Regionu Wielkopolska.

1990–1991 podczas pobytu na kontrakcie menedżerskim w Finlandii w 1990 skreślony z listy członków „S”. Od 1991 pracownik prywatnych firm, m.in. dyr. techn. marketu TTW Dom w Poznaniu i Ogród, dyr. C&K Systemy tamże. Od 2002 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

16 XII 1980 – 21 IX 1987 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Gniewny; 22 X 1987–3 I 1989 w ramach KE krypt. Brodacz.

 

Barbara Fabiańska

Opcje strony

do góry