Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15490,Ciszewski-Aleksander.html
2023-12-11, 23:33

Ciszewski Aleksander

Aleksander Ciszewski, ur. 1 X 1943 w Czarnej k. Dębicy, zm. 15 VIII 2021 w Gdańsku. Technik elektryk.

1964-1981 zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego Gdańsk, od 1969 w Dziale Głównego Technologa na stanowisku technologa ds. naprawy maszyn i aparatury elektrycznej.

W VIII 1980 współorganizator strajku; od IX 1980 w „S”. Od XII 1980 sekretarz, członek Prezydium Komisji Zakładowej „S” ZNTK; od III 1981 pracownik etatowy KZ.

15-18 XII 1981 uczestnik strajku, członek KS odpowiedzialny za wartownicze służby strajkowe, porządek w zakładzie, nadzorował pomoc żywnościową i socjalną dla uczestników protestu (koce, napoje, zupa); 16 XII 1981 zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym. 24 XII 1981 aresztowany przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni, osadzony w AŚ w Gdańsku; 20 I 1982 w procesie wspólnie z Ryszardem Potaśniczakiem skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie doraźnym na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności i 3 lat pozbawienia praw publicznych; osadzony w ZK Koronowo, nast. w ZK Potulice. 1-31 X 1982 przerwa w odbywaniu kary (konieczność opieki nad dziećmi); 2 XI 1982 zgłosił się do ZK Potulice; 26 XI 1982 przerwa w odbywaniu kary na okres 5 miesięcy; zwolniony 25 V 1983 ma mocy aktu łaski.

Od XII 1983 na emigracji w USA, mieszkał w Hanover Park w stanie IIIinois. W 2016 powrócił do Polski, mieszkał w Przodkowie.

 

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony