Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ciszewski Andrzej

Andrzej Ciszewski, ur. 12 V 1959 w Białymstoku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku, kier. filologia polska (1986).

Od 30 IX 1980 członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS Wydz. Humanistycznego FUW, od 6 X 1980 przewodniczący Komisji Koordynacyjnej NZS WH FUW, od 17 X 1980 wiceprzewodniczący Tymczasowej Komisji Uczelnianej NZS FUW. Autor, redaktor, drukarz, kolporter pism białostockiego NZS: „Przy budowie”, „Informator Strajkowy FUW”, „Gazeta Strajkowa”, „Biuletyn Informacyjny NSZZ «S» Region Białystok”. 27 III 1981 podczas strajku drukarz w ZR „S” Białystok , członek Tymczasowego Komitetu Strajkowego Studentów FUW. Członek Uczelnianego KOWzP, 25 V 1981 uczestnik pikiety zorganizowanej przez KOWzP przed KW PZPR, 23 XI – 12 XII 1981 współorganizator strajku okupacyjnego w FUW.

12 II 1982 po rewizji w domu aresztowany, 3 XI 1982 oskarżony w procesie 21 członków NZS i „S”, 18 I 1983 zwolniony, 14 III 1983 skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata, wyrok nie uprawomocnił się z powodu amnestii. 1986-1988 nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych w Kętrzynie, 1986-1989 sekretarz redakcji, redaktor techniczny w „Echu Mrągowa”, 1988-1990 nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Karolewie, 1990-1992 w Zespole Szkół Zawodowych w Kętrzynie; 1991-1992 redaktor gazety gminnej wydawanej przez Urząd Miejski w Mrągowie, 1992-1999 dziennikarz, sekretarz redakcji w „Kurierze Porannym”, od 1999 dziennikarz, wydawca programu informacyjnego TVP Oddział w Białymstoku.

W 1989 członek KO w Kętrzynie, 1989-1991 członek „S” w Kętrzynie, w 1990 delegat na WZD „S” Regionu Warmińsko-Mazurskiego.

Jerzy Autuchiewicz

Opcje strony

do góry