Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15494,Cizminski-Jan-Zdzislaw.html
18.05.2024, 14:39

Ciżmiński Jan Zdzisław

Jan Zdzisław Ciżmiński, ks., ur. 1 VII 1944 w Babinie Kolonii k. Lublina. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, w 1968 święcenia kapłańskie.

1968-1970 wikariusz w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim k. Zamościa, w 1970 w parafii Przemienienia Pańskiego w Sawinie, 1970-1973 w parafii Wniebowzięcia NMP w Puławach, 1973-1976 w parafii św. Agnieszki w Lublinie, 1976-1977 w parafii św. Jakuba Apostoła w Lublinie-Abramowicach, 1977-1978 kapelan Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach k. Zamościa, 1978-1979 wikariusz w parafii w Klemensowie, 1979-1983 proboszcz parafii Sitaniec k. Zamościa, 1983-1987 dyr. Domu Rekolekcyjnego w Łabuniach, 1987-1989 referent duszpasterstwa rodzin diecezji lubelskiej; od 1987 kanonik honorowy Kapituły Zamojskiej; od 2009 prałat (kapelan honorowy papieski). Od l. 60. zaangażowany w peregrynację kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej wśród rodzin oraz w organizowanie środowiska ministrantów; 1970-1989 moderator Ruchu Światło-Życie w diecezji lubelskiej, organizator spotkań i rekolekcji. W 1979 z powodu budowy Drogi Krzyżowej przy plebanii w Sitańcu w konflikcie z władzami, wobec zarzutu nielegalnej budowy i nakazów rozbiórki organizator trwających kilka mies. całodobowych dyżurów i modlitw parafian.

W 1981 duszpasterz „S” i „S” RI.

Po 13 XII 1981 przechował sztandar „S” Węzła PKP Zamość. 1983-1987 z inicjatywy ks. Mariana Bielaka, diecezjalnego duszpasterza rolników, organizator (we współpracy ze środowiskiem „S” RI) Duszpasterstwa Rolników Zamojszczyzny. W XI 1988 uczestnik spotkania diecezjalnych duszpasterzy rodzin z Polski z Janem Pawłem II w Rzymie.

Od 1989 rektor kościoła św. Katarzyny w Zamościu, w 2000 inicjator wzniesienia przy kościele Krzyża Katyńskiego oraz rozpoczęcia prac nad Kalwarią Zamojską (upamiętnienie cierpień ludności Zamojszczyzny); duszpasterz Zamojskiej Rodziny Katyńskiej; diecezjalny kierownik duchowy Legionu Maryi; od 1993 duszpasterz kolejarzy diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Od 2000 pomysłodawca wybudowania w Zamościu Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, współzałożyciel Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, której głównym celem jest upowszechnianie duchowego dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia i gromadzenie funduszy na realizację przedsięwzięć z tym związanych.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony