Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cop Mirosław

Mirosław Cop, ur. 21 IV 1955 w Stalowej Woli. Ukończył ZSZ tamże (1974), tokarz.

1974-2002 (z przerwami) pracownik HSW.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na Wydz. M-23 HSW, od I 1981 przewodniczący Komisji Wydziałowej; w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska.

Po 13 XII 1981 współorganizator protestacyjnych przerw w pracy, zbiórek pieniędzy na pomoc dla rodzin internowanych pracowników HSW; 13 IV 1982 organizator 15-min. strajku; 16 IV aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Stalowej Woli, następnie w Sandomierzu, 24 V 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Rzeszowie na 4 lata więzienia, osadzony w ZK w Hrubieszowie, 14 III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; zwolniony z pracy, od 2 VI 1983 ponownie zatrudniony w HSW. Od 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW, w II 1988 otrzymał wypowiedzenie warunków pracy i płacy, w IV 1988 wyrokiem Sądu Pracy przywrócony na to samo stanowisko na tym samym Wydz.; 29 IV 1988 zatrzymany na 48 godz. przed zapowiedzianym strajkiem w HSW; 22 VIII – 1 IX 1988 uczestnik strajku w HSW, kwatermistrz.

1989-1990 w KO „S” w Stalowej Woli, w 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. 1989-1990 członek Rady Pracowniczej HSW. Od 2002 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015); uhonorowany tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008). 

W 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Tarnobrzegu w ramach SOR krypt. Akcja; 9 II 1984 – 30 V 1985 przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach KE krypt. Kozioł; w 1988 w ramach SOR krypt. Sieć/Metalowcy.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry