Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cymborski Adam

Adam Cymborski, ur. 9 I 1967 w Warszawie. Ukończył LXXX LO w Warszawie (1991).

1983–1986 współzałożyciel Młodzieżowego Komitetu Oporu w Zespole Szkół Ogrodniczych w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy, III 1984 organizator wyjazdów młodzieży wspierającej strajk w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem k. Garwolina. 1986–1991 zaprzysiężony członek SW, współzałożyciel warszawskiego oddziału SW, współredaktor, drukarz i współorganizator kolportażu podziemnych wydawnictw: pism (m.in. „Alternatywy”, „Wolny Strzelec”, „Warszawski Biuletyn Uliczny”) i książek. 1985–1989 kilkakrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom. 1986–1987 pracownik Wytwórni Uszczelek Samochodowych w Łomiankach, 1987–1989 ogrodnik w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 1987–1991 współpracownik MRKS i PPS-Rewolucja Demokratyczna.

1990–1992 w Partii Wolności. Po 1990 właściciel przedsiębiorstwa wielobranżowego Adimex, handlowiec przy Hali Banacha w Warszawie, 1996–2005 handel hurtowy kosmetykami oraz dorywczo budowa domów. 2009 współzałożyciel Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Oddział Warszawa.

26 IV 1986 – 3 III 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach KE/SOR krypt. Szef.

Tomasz Szostek

Opcje strony

do góry