Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cypcarz Jan Franciszek

Jan Franciszek Cypcarz, ur. 11 XII 1937 w Rogach k. Krosna, zm. 24 I 2011 w Krośnie. Uczeń Technikum Elektrycznego w Jarosławiu, po kilku tyg. relegowany jako syn „kułaka” (ojciec był właścicielem 3,7 ha ziemi). Ukończył ZSZ w Miejscu Piastowym (1954) i Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie (1980).

1960–1964 pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa w Mławie. 1964–1972 pracownik Rejonu Dróg Publicznych w Krośnie. 1971–1972 na rencie. 1972–1981 operator sprzętu ciężkiego, 1981–1982 specjalista ds. socjalnych w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Miejscu Piastowym (XI 1982 zwolniony).

Od IX 1980 w „S”, organizator Komitetu Założycielskiego w POM, nast. przew. KZ; VI 1981 delegat na I WZD Regionu Podkarpacie, członek ZR.

14 XII 1981 zatrzymany, nast. ze względu na stan zdrowia hospitalizowany, dzięki pomocy lekarzy uniknął internowania. Po zwolnieniu z pracy XI 1982 prowadził gospodarstwo rolne. Od 1982 działacz podziemia oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy kościele oo. Kapucynów w Krośnie, wykonał m.in. tablicę poświęconą „S”, którą 13 XII 1982 umieszczono w tymże kościele; kolporter wydawnictw podziemnych; zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w domu. Współpracownik „S” RI. 1983–1984 pracownik Kółka Rolniczego w Rogach k. Miejsca Piastowego.

Od III 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” RI w gm. Miejsce Piastowe, od VIII 1989 skarbnik Tymczasowej Rady Wojewódzkiej „S” RI. Od 1989 ponownie pracownik POM tamże. 1990–2002 radny gm. Miejsce Piastowe, przew. Rady Gminy. Od 1997 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001, 2010).

23 XII 1981–23 III 1984 rejestrowany przez Wydz. IV KWMO/WUSW w Krośnie jako TW ps. Operator (Ks 4408, materiały 1501/I zniszczono). 23 III 1984–12 XII 1986 rozpracowywany przez Wydz. [IV]/VI WUSW tamże w ramach SOR krypt. Kierownik (Ks 6363, materiały zniszczono); 13 X 1988–2 XI 1989 przez p. VI RUSW tamże w ramach SOR krypt. Emeryt (Ks 10890, materiały zniszczono).

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry