Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cyrankiewicz Jarosław

Jarosław Cyrankiewicz, ur. 3 X 1961 w Gliwicach. Ukończył V LO w Gliwicach (1980), 1980-1988 student Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Elektryczny.

Członek Klubu Wysokogórskiego. 1981-1989 praca dorywcza: roboty na wysokościach. Od XI 1981 w NZS, XI/XII 1981 uczestnik na PŚl strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI.

Po 13 XII 1981 członek Akademickiej Grupy Oporu PŚl, zaangażowany w pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, uczestnik akcji plakatowych, ulotkowych, współorganizator manifestacji, 23/24 VII 1982 główny wykonawca napisu „Solidarność żyje” pionowo przez 10 pięter na bloku przy al. Majowej 16 w Gliwicach; drukarz, kolporter pism podziemnych (m.in. „AGO”, „Informator NSZZ «Solidarność»”, „Manifestacja Gliwicka”, „Stan Ducha”); w ramach AGO współtwórca albumu ''Wydarzenia gdańskie'' (1983). 14 VI 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, zwolniony w VII 1984 na mocy amnestii; zawieszony w prawach studenta, 1984-1985 dwukrotne rewizje w mieszkaniu. Uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego i Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Świętego Krzyża w Gliwicach.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: współorganizator akcji ulotkowych i plakatowych. Od 1990 własna działalność gospodarcza.

1984-1987 rozpracowywany przez p. III-1 RUSW w Gliwicach w ramach SOR krypt. Śnieg.

Andrzej Jarczewski

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony

do góry