Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15518,Czarniawski-Janusz.html
2023-10-04, 01:11

Czarniawski Janusz

Janusz Czarniawski (właśc. Piotr Janusz), ur. 31 I 1935 w Oszmianie k. Wilna. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Mechaniczny (1957).

1957-1958 technolog w Łódzkiej Fabryce Maszyn Jedwabniczych, w 1958 kierownik wydz. w Zakładach Mechanicznych w Dusznikach-Zdroju, 1959-1966 dyr. techniczny w Zakładach Mechanizacji Rolnictwa w Białymstoku, 1966-1970 z-ca kierownika wydz. w HCP, 1970-1983 starszy projektant w Biurze Projektów Przemysłu Maszynowego Bipromasz w Poznaniu, następnie w Warszawie, 1983-2000 prace dorywcze.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Bipromaszu; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze.

2. połowa XII 1981 – 1983 przewodniczący TKZ w Bipromaszu, kolporter wydawnictw podziemnych, w 1982 delegat do MRKS. 1983-1989 współzałożyciel i członek kierownictwa Ruchu Politycznego Wyzwolenie, autor (pod ps. Janczar i PJ) w piśmie RPW „Wyzwolenie”, składacz w wydawnictwie Wyzwolenie. W 1987 współzałożyciel i autor (do 1988) pisma ugrupowania politycznego Służba Wolnej Polsce „Ku Przyszłości”.

1990-1993 w PC; 1993-1995 w RdR; w 1995 współzałożyciel i członek kierownictwa Centrum Chrześcijańsko-Demokratycznego. 1995-1998 członek redakcji biuletynu ROP „Ogniwo”. Od 2000 na emeryturze.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony