Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15521,Czarnota-Adam.html
2023-10-04, 02:13

Czarnota Adam

Adam Czarnota, ur. 17 V 1961 w Częstochowie. Ukończył Liceum Zawodowe Zespołu Szkół Mechanicznych w Częstochowie (1980) i Studium Pedagogiczne w Opolu (1982); absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (1995).

Od 1980 pracownik warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych w Częstochowie (od 1997 Centrum Kształcenia Praktycznego), ślusarz, od 1981 nauczyciel zawodu.

Od IX 1980 w „S” w ZSM.

Od 1982 działacz podziemia (we współpracy ze Sławomirem Wewiórem): zaangażowany w zbieranie składek, kolporter ulotek i podziemnego pisma „CDN”, uczestnik demonstracji, fotograf dokumentalista, 11 XI 1982 po demonstracji zatrzymany i pobity. 1984-1986 zasadnicza służba wojskowa. Od 1986 ponownie w podziemiu (we współpracy ze Zbigniewem Gierlińskim): drukarz podziemnego pisma „Wytrwamy”, kolporter podziemnych wydawnictw, (m.in. pism: „Wola”, „KOS”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, książek, znaczków poczt podziemnych). W 1986 organizator TKZ w ZSM, 1986-1989 członek RKK. 1986-1990 aktywny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Józefa w Częstochowie; 1986-1989 organizator przedstawicielstwa nauczycieli podczas Mszy za Ojczyznę tamże. 14 V 1987 współuczestnik akcji ustawienia krzyża na Grobie Nieznanego Żołnierza (z Z. Gierlińskim, Ryszardem Klimkiem, Władysławem Nikisiem i S. Wewiórem). W 1988 wykonawca dokumentacji fotograficznej akcji ulotkowej Ruchu WiP w Częstochowie.

W 1989 członek Konsulty Wydz. Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej działającej przy kościele św. Wojciecha. W 1989 organizator reaktywowania „S” w ZSM i regionie, członek RKW „S”, założyciel Tymczasowej Komisji Oświaty „S”; 1989-2000 przewodniczący KZ w ZSM. 12 I 1993 uczestnik okupacji Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie zarządzonej przez RKS „S” w odpowiedzi na niepodjęcie przez rząd rozmów ws. 6 postulatów o charakterze ekonomicznym. 1996-1997 w ROP, członek Komisji Rewizyjnej w Częstochowie. 2001-2004 członek Solidarności ’80, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy Centrum Kształcenia Praktycznego.

Autor wspomnień z akcji ustawienia krzyża na Grobie Nieznanego Żołnierza w 1987: ''Krzyż naszym znakiem'' („Gazeta Solidarna” 2006, nr 205-206).

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony