Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15532,Czerneszewicz-Edward.html
20.05.2024, 12:09

Czerneszewicz Edward

Edward Czerneszewicz, ur. 6 VIII 1934 w Równem na Wołyniu (obecnie Ukraina). Ukończył Technikum Przemysłu Spożywczego i Rolnego w Raciborzu (1953).

1953-1956 zatrudniony w przedsiębiorstwie PAFAWAG we Wrocławiu (1955-1956 zasadnicza służba wojskowa), 1956-1959 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Płocku, 1959-1965 w Płockim Przedsiębiorstwie Transportowym Budownictwa, 1965-1969 w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku, 1969-1971 w KWK Rozbark w Bytomiu, 1971-1981 w KWK Andaluzja w Piekarach Śl.

2-3 IX 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w kopalni, wiceprzewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, współzałożyciel i wiceprzewodniczący Zakładowej Komisji Robotniczej; od I 1981 przewodniczący KZ w KWK Andaluzja; w III 1981 przewodniczący MKS, IV-VIII 1981 wiceprzewodniczący MKZ w Bytomiu; delegat na I WZD Woj. Katowickiego i I KZD; od X 1981 członek Prezydium ZR Śląsko-Dąbrowskiego, przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Bytomiu; od V 1981 członek KOWzP w Bytomiu.

Od 13 XII 1981 w ukryciu, 14 XII 1981 inicjator próby strajku w KWK Rozbark; 17 XII 1981 zatrzymany, aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, 20 I 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na 4 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK we Wrocławiu (uczestnik 4-dniowej głodówki) i Strzelinie; zwolniony warunkowo ze względu na stan zdrowia 30 IV 1983 (w VII 1983 wyrok zmniejszony na mocy amnestii). 1983-1986 bez pracy i możliwości zatrudnienia.

Od IV 1986 na emigracji w Szwecji; 1986-1996 zatrudniony w firmie Swedoor w Astorg, od 1996 na emeryturze. 1986-1987 przewodniczący Konfederacji Wolnych Polaków w Finspongu, członek Kongresu Polaków w Szwecji; 1986-1991 współwydawca i redaktor biuletynu „Nasze Sprawy” w Helsinborgu (w porozumieniu z redakcją pisma o tym samym tytule w Piekarach Śl.), następnie „Solidarność – Nasze Sprawy”; 1987-2000 współzałożyciel i członek Funduszu Piekarskiego w Helsingborgu. Honorowy Członek Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” przy KWK Andaluzja w Piekarach Śl.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981) i Medalem KWK Andaluzja Podziękowanie Za Zasługi (2005).

Halina Żwirska

Opcje strony