Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ćwiertniewska Bożena

Bożena Ćwiertniewska, ur. 1 I 1953 w Bielsku-Białej, zm. 8 IV 2012 w Bielsku Białej. Ukończyła Policealne Studium Zawodowe tamże, kierunek ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych (1974).

1974-1975 pracownik Bielskiej Fabryki Szczotek i Pędzli, w 1975 przedsiębiorstwa Eltech tamże, 1975-1976 Metalplastu tamże, 1976-1977 Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, 1977-1981 Zakładów Przemysłu Wełnianego Welux.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZPW Welux; od VI 1981 członek ZR.

16 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Cieszynie, 25 I 1982 zwolniona; od 1982 kolporterka regionalnej prasy podziemnej, w 1983 współpracownica miesięcznika „Bez knebla”; uczestniczka zebrań RKW Trzeci Szereg „S”; 9 VIII 1983 zatrzymana; 13 XII 1983 – 19 I 1984 przetrzymywana w areszcie w Cieszynie, w V 1984 postępowanie karne warunkowo umorzono, nakazując przekazanie 6 tys. zł na cele społeczne. 1982-1989 ekonomistka, księgowa kolejno w: przedsiębiorstwie Metalplast, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Gromada, Bialskim Klubie Sportowym Stal, firmie Bokova.

VI 1989 – VIII 1994 główna księgowa w ZR Podbeskidzie, 1994-1997 księgowa w firmie Eurobud, w 1998 w Mototechnice Jasienica, od 1998 bez stałego zatrudnienia.

Uhonorowana tytułem Zasłużona dla Solidarności Podbeskidzia (2007).

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry