Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dangel Tomasz

Tomasz Dangel, ur. 4 III 1954 w Warszawie. Absolwent Akademii Medycznej tamże (1978), doktorat (1989), habilitacja (2001).

1963-1977 w ZHP, instruktor w Szczepie 208 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Batalionu Parasol. 1976-1977 współpracownik KOR, uczestnik pomocy robotnikom represjonowanym w Radomiu. 1978-1993 zatrudniony w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w CZD; w VI i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze.

Po 13 XII 1981 organizator podziemnych struktur w CZD, współpracownik MKK, do 1983 w TKZ w CZD. 1983-1984 działacz Organizacji Niepodległość, 1984-1987 LDPN, 1984-1985 organizator łączności ON i LDPN z pozawarszawskimi grupami i oddziałami, organizator kolportażu, od 1985 członek Rady Politycznej LDPN, przewodniczący Oddziału Warszawskiego. W VI 1986 założyciel, do XII 1987 autor (ps. Andrzej Bednarski, H. Mniszek, Jacek, Jacek Wierzbowski, Jerzy Ostrowski, Lupus Owczarski, Paweł Jastrzębski, Zbigniew Grzybowski) i redaktor naczelny pisma Oddziału Warszawskiego LDPN „Orientacja na Prawo”. W 1988 ochotnik w akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi w Armenii.

W 1994 założyciel i pracownik Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, 2001-2011 przewodniczący Rady Fundacji.

Laureat wielu nagród, m.in. za pracę w szpitalu dziecięcym po trzęsieniu ziemi w Armenii (1989) i Nagrody im. św. Brata Alberta (1998, zespołowo). Wyróżniony medalem Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej (2002), Wielkim Złotym Medalem Alberta Schweitzera (2004), Orderem Ecce Homo (2005), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1984-1990 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Antyk.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry