Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15584,Dabrowski-Leszek.html
2023-09-21, 10:30

Dąbrowski Leszek

Leszek Dąbrowski, ur. 13 III 1950 w Jarocinie. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Ostrowie Wielkopolskim (1976).

1970–1972 w Kole Socjastycznym Związku Młodzieży Wojskowej, 1973–1983 członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

1967–1982 brygadzista w Jarocińskich Zakładach Przemysłu Maszynowego Leśnictwa Jaroma.

W XII 1970 uczestnik protestu w zakładzie po masakrze na Wybrzeżu.

29 VIII 1980 współorganizator akcji solidarnościowej w zakładzie ze strajkującymi robotnikami Wybrzeża. Od IX 1980 w „S”; skarbnik Komitetu Założycielskiego, nast. wiceprzew. KZ, od 15 IX 1980 skarbnik Tymczasowego MKZ/MKZ w Jarocinie. W 1981 inicjator powołania Rady Pracowniczej w zakładzie (od XI 1981 przew.).

14 XII 1981 współorganizator 2-godzinnego strajku w Jaromie; 15 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim, 6 I 1982 aresztowany, 22 II skazany przez Sąd Rejonowy w Jarocinie na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. 1982 zwolniony z pracy, przywrócony na mocy decyzji Rejonowego Sądu Pracy w Jarocinie; od 1982 na rencie (1982–1983 dorabiał zbieraniem złomu i makulatury, 1984–1988 hodowlą nutrii). 1982–1988 działacz podziemnej Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” w Jarocinie (ze Stanisławem Szymczakiem, Stanisławem Kończalikiem, Edmundem Kaczmarkiem i Stanisławem Zmyślonym), w jego mieszkaniu odbywały się zebrania MKZ. 1982–1989 współpracownik TZR Wielkopolska w Poznaniu (m.in. kontakt z Leonardem Szymańskim), kolporter podziemnych wydawnictw z Poznania, m.in. pism „Obserwator Wielkopolski”, „Solidarność Walcząca” (odbieranych m.in. od Stanisława Grobelnego, L. Szymańskiego i Bogdana Narożnego) oraz z Wrocławia (od kierowców PKS w Jarocinie). 1983–1988 współorganizator pomocy finansowej dla represjonowanych oraz mszy za Ojczyznę w kościołach św. Antoniego i Chrystusa Króla w Jarocinie. 1985–1989 uczestniczył ze sztandarem Lokomotywowni Jarocin (ze S. Kończalikiem i S. Zmyślonym) we mszach w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie. 1985–1990 pracownik prywatnego zakładu rzemieślniczego.

W 1989 współzałożyciel KO w Jarocinie, od V 1989 członek Wojewódzkiego KO w Kaliszu. Od 1989 członek KZ w Jaromie, I – XI 1989 z-ca przew. Tymczasowej Rady Koordynacyjnej „S” w Jarocinie (w tym okresie w jego mieszkaniu odbywały się zebrania związkowe), od 4 XI 1989 przew. Międzyzakładowej Komisji Związkowej tamże, 2006–2014 Oddziału Terenowego Regionu Wielkopolska w Jarocinie, 1990–2014 delegat na WZD i członek ZR Wielkopolska, 1992–2014 członek prezydium ZR. 1990–1996 w PC (przew. koła w Jarocinie, członek Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu), 1996–2001 w AWS (przew. koła w Jarocinie, członek Zarządu Wojewódzkiego w Kaliszu).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

1983–1985 rozpracowywany przez RUSW w Jarocinie w ramach SOR krypt. Związek; 1988–1989 w ramach KE krypt. Gorliwy.

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Jarocin

Opcje strony