Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15599,Derkowski-Kazimierz.html
2023-10-01, 08:05

Derkowski Kazimierz

Kazimierz Derkowski, ur. 21 III 1925 w Bogumiłkach k. Rypina, zm. 6 I 2005 w Malborku. Ukończył Gimnazjum w Świnoujściu (1947).

1974–1980 w PZPR.

W 1939 uciekł przed działaniami wojennymi na Wołyń, zatrzymany przez Sowietów, osadzony w łagrze. W 1940 zbiegł; w 1942 po powrocie do kraju wywieziony przez Niemców na roboty do stoczni w Gdańsku, nast. do Lubeki, Dortmundu. W 1944 ranny, przedostał się do Włoch, nast. do Francji, w 1946 powrócił do Polski. 1946–1948 zasadnicza służba wojskowa, 1950–1952 strażnik w areszcie PUBP w Malborku, 1957–1961 elektromonter w Gdańskim Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa, 1961–1968 elektromonter w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Malborku, 1969–1976 elektromonter w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych i Dźwigowych w Gdyni, 1976–1979 elektromonter w Kombinacie Budownictwa Komunalnego w Elblągu Oddział w Malborku, 1979–1982 elektromonter w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tamże.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, przew. KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej. Od IX w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzew. KZ.

Po 13 XII 1981 współorganizator i działacz Komitetu Protestacyjnego „S” w Malborku; redaktor, drukarz podziemnych pism, m.in. „Serwis Informacyjny NSZZ «S» w Malborku”, „Nasz Głos”, oraz odezw i apeli, kolporter w malborskich zakładach i jednostkach wojskowych. 11 IV 1982 zatrzymany, 12 IV aresztowany, osadzony w ZK w Elblągu, nast. w AŚ w Gdańsku, 19 X 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 4 lata pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Potulicach. 11 VII 1982 zwolniony z pracy. 7 II 1983 SN uchylił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. 29 III 1983 skazany przez SMW na 1,5 roku pozbawienia wolności, 12 IV 1983 warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary, 13 IV 1983 zwolniony. 1983–1987 elektromonter w Malborskiej Fabryce Wentylatorów Mawent. 1984–1985 współpracownik podziemnej „S” w Elblągu zorganizowanej przez Edmunda Krasowskiego. Kolporter w Malborku podziemnych pism, m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Regionu Elbląskiego NSZZ «S »”, „Biuletyn Informacyjny Komitetu Oporu Społecznego w Kwidzynie”. 18 XII 1985 aresztowany, osadzony w ZK w Elblągu, 21 II 1986 areszt uchylono, 28 III 1986 sprawa została umorzona.

1987–1990 na emigracji w Australii, prace dorywcze w Brisbane. Od 1990 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Arkadiusz Kazański

Region Elbląg, Malbork

Opcje strony