Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Długi Grzegorz

Grzegorz Długi, ur. 16 VI 1955 w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1979), oraz University of New South Wales w Sydney (1991).

1975-1980 w SZSP, 1978-1980 członek Sądu Koleżeńskiego, 1976-1977 przewodniczący Rady Wydziałowej. 1979-1981 aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, w 1981 asesor wykonujący obowiązki sędziego w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Od 1976 kolporter pism niezależnych (m.in. „Robotnika”, „Komunikatu” i „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, „Opinii”); 1977-1979 członek nieformalnej grupy samokształceniowej Ruchu Młodzieży Demokratycznej zrzeszającej studentów UŚl i Akademii Ekonomicznej (powstała w Bytomiu z inicjatywy Ryszarda Stefańczyka, uczestnicy: m.in. Wojciech Błasiak, Piotr Dragon, Marian Dzięcioł, Jadwiga Pogoda).

Od IX 1980 w „S”; członek KZ przy Sądzie Wojewódzkim.

16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, następnie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 14 I 1982 uniewinniony decyzją Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach; wydalony z sądownictwa. W 1982 zatrudniony w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym, 1982-1985 w Przedsiębiorstwie Państwowym Desa Oddział Śląski. V-X 1982 członek pierwszej (tzw. katowickiej) RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 31 VIII 1982 współorganizator manifestacji w Katowicach; 1982-1986 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „RIS-a”, ulotek i druków okolicznościowych). 23 X 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, w XII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Mysłowicach, w IV 1983 uniewinniony przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach. 1983-1986 wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany na 48 godz.; 16 XII 1984 współorganizator uroczystości w rocznicę zbrodni w KWK Wujek, ukarany przez kolegium ds. wykroczeń grzywną za składnie wieńców przed KWK Wujek.

1986-1991 na studiach w Australii, 1986-1990 zatrudniony w Biurze Informacyjnym „S” w Sydney. 1991-1997 pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych: konsul i konsul generalny – radca Ambasady RP w Chicago i Waszyngtonie. Od 1998 partner kancelarii Adwokaci & Doradcy, od 2005 wspólnik kancelarii ADP Popiołek Adwokaci & Doradcy w Katowicach.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1982-1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Katowicach w ramach KE/SOR krypt. Asesor.

 

Anna Pawełczyk|Przemysław Miśkiewicz

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry