Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dłużniewski Jerzy

Jerzy Dłużniewski, ur. 2 IV 1945 w Łodzi, zm. 25 VI 1995 tamże. Ukończył Zasadniczą Szkołę Włókienniczą w Łodzi (1962) i Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących tamże (1980).

1977–1981 w PZPR.

1959–1982 pracownik Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego w Łodzi.

II 1971 uczestnik strajku łódzkich włókniarzy.

VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie, przew. KS. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego i KZ, od 1 X 1980 członek prezydium MKZ/ZR Ziemia Łódzka, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, kandydat na przew. ZR; od X 1980 członek Tymczasowej Komisji ds. Płacowych/Tymczasowej Komisji Włókniarzy/Ogólnopolskiej Sekcji Włókna i Skóry, XI 1980 uczestnik negocjacji z komisją rządową; IX/X 1981 delegat na I KZD. W XI 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 – II 1982 współorganizator Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, nast. Międzyzakładowego Komitetu „S” Ziemi Łódzkiej, 13 XII 1981 współautor i drukarz „Komunikatu strajkowego nr 1”. 14 XII 1981 organizator strajku w zakładzie, 1982 zwolniony z pracy. 1982 członek redakcji podziemnego pisma MKS „Solidarność Walcząca”. Od 30 I 1982 poszukiwany listem gończym, 20 II 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Łodzi, 13 V 1982 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 3 lata pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Inowrocławiu i w Potulicach, 29 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1983–1989 właściciel zakładu rzemieślniczego. 1984–1989 przew. RKW, 1984–1987 przedstawiciel Regionu Ziemia Łódzka w TKK, 1987–1989 członek KKW. 3 V 1987 uczestnik demonstracji w Łodzi, zatrzymany, 11 VI ponownie zatrzymany (przed wizytą Jana Pawła II w Łodzi), 21 IX ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

1989 uczestnik obrad okrągłego stołu w podzespole ds. polityki mieszkaniowej; członek prezydium Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S” i Wojewódzkiego KO w Łodzi. 1989–1991 poseł RP z listy KO. Od 1990 w PC. Od 1992 pracownik techn. TVP Łódź.

 Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

1981–1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Komunikat; 1983–1989 przez Wydz. III KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Ekstrema.

Leszek Próchniak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry