Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dmochowska Maria

Maria Dmochowska, ur. 18 VII 1930 w Warszawie. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (1955), w 1967 doktorat, specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych i organizacji ochrony zdrowia.

Od 1943 harcerka uczestnicząca w konspiracji. W czasie Powstania Warszawskiego w Zgrupowaniu AK Kampinos. 1956-1957 zatrudniona w Szpitalu Powiatowym w Koźlu, 1957-1968 w Akademii Medycznej w Łodzi, 1968-1997 w Poradni Chorób Krwi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Mikołaja Kopernika tamże. W III 1968 uczestniczka wieców studenckich w Warszawie, pozbawiona stanowiska starszego asystenta AM. Od 2. połowy l. 70. związana ze środowiskami opozycyjnymi, kolporterka „Biuletynu Informacyjnego” i „Komunikatu” KOR/KSS KOR w środowisku medycznym.

Od IX 1980 w „S”, od X 1980 członek Prezydium MKZ Ziemi Łódzkiej, odpowiedzialna za tworzenie struktur „S” w łódzkich placówkach służby zdrowia; 1980-1989 przewodnicząca Sekcji Służby Zdrowia „S” Ziemi Łódzkiej; V/VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Łęczycy, Warszawie-Olszynce Grochowskiej, Gołdapi, w połowie IV 1982 zwolniona. Po wyjściu współpracowniczka Ośrodka Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi; od 1984 współpracowniczka RKW Ziemi Łódzkiej; autorka do „Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej”. W 1987 weszła w skład zespołu przygotowującego „Raport o Łodzi”.

W 1989 członek Wojewódzkiego KO w Łodzi. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”. 1990-2000 w ROAD, UD, UW. 1991-1997 poseł RP z listy UD. 1997-2000 doradca kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 1998-2002 radna Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi. 2000-2006 doradca prezesa IPN, od VI 2006 wiceprezes IPN.

Odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstańczym (1986), Krzyżem Armii Krajowej (Londyn 1987), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005).

Od 13 III 1981 rozpracowywana w ramach SOS/KE/SOR krypt. Aktywistka.

 

Adam Hohendorff

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry