Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15616,Dobropolski-Czeslaw.html
2023-10-01, 00:43

Dobropolski Czesław

Czesław Dobropolski, ur. 26 IX 1939 w Michałpolu k. Tarnopola (obecnie Ukraina). Ukończył Technikum Mechaniczne w Zielonej Górze (1977), w 1978 student Wyższej Szkoły Inżynierskiej tamże.

28 VI 1956 uczestnik demonstracji w Poznaniu, wylegitymowany tego dnia przez MO na dworcu głównym PKP w Poznaniu, w 1957 aresztowany i przesłuchiwany przez kilka dni w Gnieźnie, w 1958 relegowany ze szkoły. 1961-1975 w PZPR, usunięty. 1961-1966 z-ca kierownika warsztatu, technik normowania pracy i płacy w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Głogowie, 1961-1963 zasadnicza służba wojskowa, 1966-1970 kierownik skupu i handlu w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Grębocicach, 1970-1981 pracownik Huty Miedzi Głogów w Żukowicach KGHM w Lubinie. W 1978 podjął próbę zorganizowania niezależnych związków zawodowych.

29 VIII 1980 organizator strajku w HM Głogów, przewodniczący Międzywydziałowego KS, 30 VIII 1980 przewodniczący delegacji hutników HM Głogów, HM Legnica negocjujących w Ministerstwie Hutnictwa ws. 177 postulatów pracowniczych; od IX 1980 w „S”, IX-XII 1980 przewodniczący MKZ w Głogowie, także powołanego we IX 1980 Tymczasowego Zespołu Roboczego, od IX 1980 członek KKP; przewodniczący Prezydium KZ; 15 X 1980 członek zespołu negocjacyjnego, sygnatariusz porozumienia między MKZ w Głogowie a władzami miasta; 28-29 XI 1980 współorganizator, przewodniczący strajku okupacyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy, główny negocjator z władzami woj.; od 17 XII 1980 przewodniczący Zarządu MKR w Głogowie.

Po 13 XII 1981 zwolniony z pracy z zakazem zatrudnienia w zakładach KGHM; jesienią 1982 zmieniono decyzję i do 2000 pracownik Zakładów Górniczych Rudna w Polkowicach. 1982 – IV 1983 działacz podziemia w ZG Rudna i w Głogowie.

Po 1989 w „S” w ZG Rudna. Od 2000 na emeryturze.

Do 14 VIII 1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Głogowie w ramach SO krypt. Kolumna-G.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony