Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15619,Dobrowolski-Wladyslaw.html
2023-12-11, 22:19

Dobrowolski Władysław

Władysław Dobrowolski, ur. 6 VI 1927 w Motkowicach k. Jędrzejowa. 1945-1946 student Politechniki Śląskiej, Wydz. Chemii w Krakowie, relegowany; absolwent Wyższej Szkoły Handlu Morskiego (1950) i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, Wydz. Morski (1965).

1942-1945 żołnierz ZWZ/AK (Okręg Radomsko-Kielecki). 1947-1950 pracownik Portu Gdynia, w 1951 Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich Dalmor, 1951-1952 kierownik inwestycji w Spółdzielni Rybołówstwa Morskiego Gryf we Władysławowie, w 1952 kierownik przystani w Gdyni Żeglugi Przybrzeżnej w Gdańsku, 1952-1954 kierownik inwestycji w Portowej Składnicy Surowców Włókienniczych i Skórzanych tamże, 1954-1963 pracownik Morskiej Centrali Zaopatrzenia w Gdyni, 1963-1965 Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni, w 1966 inspektor w Krajowym Związku Spółdzielni Rybołówstwa Morskiego, 1966-1969 kierownik sekcji wyposażenia nawigacyjnego w Centrum Handlu Zagranicznego Centromor w Gdańsku, 1969-1974 pracownik prywatnego zakładu rzemieślniczego, 1974-1990 Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego Promor w Gdańsku (m.in. z-ca kierownika Pracowni Informacji Techniczno-Ekonomicznej). 1950-1956 członek Klubu Żeglarskiego Wodnik LOK (sternik morski). 1969-1980 członek ZBoWiD. 1979-1980 współorganizator KIK w Gdańsku.

W VIII 1980 członek KS w Promorze, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego; członek Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy MKZ „S” Gdańsk, z-ca kierownika Wszechnicy Związkowej „S”.

Po 13 XII 1981 członek TKZ w Promorze (we współpracy z Kazimierzem Masiakiem), współorganizator spotkań TKK (we współpracy z Eugeniuszem Szumiejką), współpracownik podziemnego „Biuletynu” TKZ Stoczni Gdańskiej im. Lenina (z Alojzym Szablewskim), członek redakcji „Informatora” TKZ Gdańskiej Stoczni Remontowej; działacz komisji charytatywnej przy kościele św. Brygidy (pomoc dla rodzin osób represjonowanych). 1986-1990 organizator protestów i referendum ws. budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec; współzałożyciel Oddziału Gdańskiego Polskiego Klubu Ekologicznego i Fundacji Poszanowania Energii na Politechnice Gdańskiej.

Od VII 1990 na emeryturze. 1992-1993 zatrudniony na 1/3 etatu w Kaszubskim Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym Metrol w Gdańsku. Od 1994 przewodniczący Porozumienia Niepodległościowych Związków Kombatanckich, 1998-2002 Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych woj. gdańskiego, od 2006 z-ca przewodniczącego Rady.

Odznaczony m.in. Medalem Wojska (1948, Londyn), Krzyżem Partyzanckim ZBoWiD (1980, nie przyjął), Krzyżem AK (1982, Londyn), Krzyżem Semper Fidelis, Złotym Krzyżem Zasługi (2006), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

6 II – 17 IX 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Kolporterzy.

 

Bogusław Gołąb

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony