Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dolata Zbigniew Stefan

Zbigniew Stefan Dolata, ur. 24 VIII 1952 w Poznaniu. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1980).

1972-1994 pracownik (od samodzielnego organizatora produkcji do kierownika wydziału mechanicznego) Wielkopolskich Zakładów Teleektronicznych Telkom-Teletra w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego tamże, drukarz i kolporter wydawnictw „S”.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej „S”, od 1982 członek Konspiracyjnego (Tymczasowego) Zarządu Regionu Wielkopolska, zbierał informacje o nastrojach w poznańskich zakładach pracy oraz stanie organizacji związkowych, drukarz i kolporter niezależnego zakładowego pisma „Rezonans”, założyciel biblioteki niezależnych wydawnictw w Telkom-Teletra.

1989-1994 członek KZ tamże. Od 1994 prezes Spółki z o.o. Telmech.

 

Cyryla Staszewska

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry