Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15627,Dolat-Marek.html
2023-12-11, 23:02

Dolat Marek

Marek Dolat, ur. 6 IV 1951 w Kutnie. Inż. mechanik.

Specjalista konstruktor w Zakładach Metalurgicznych Przemysłu Maszyn Rolniczych Agromet w Kutnie. 1975-1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w Agromecie, od XI 1980 członek Prezydium MKZ „S” Ziemi Kutnowskiej, delegat na I WZD, od VI 1981 przewodniczący ZR Ziemi Kutnowskiej, organizator akcji protestacyjnych i kampanii informacyjnych, współredaktor „Biuletynu Informacyjnego Zarządu Regionu”, I 1981 członek delegacji „S” do Kanady i USA, 25 VII 1981 organizator pierwszego w kraju marszu głodowego, delegat na I KZD, 3 XII 1981 uczestnik obrad Prezydium KK i przewodniczący ZR „S” w Radomiu.

13 XII 1981 internowany w Ośr. odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka, 31 V 1982 zwolniony.

Od jesieni 1983 na emigracji w USA.

Milena Przybysz

Region Płock, Kutno

Opcje strony