Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dolecki Stanisław

Stanisław Dolecki, ur. 21 XI 1931 w Nowej Wsi Królewskiej k. Wąbrzeźna, zm. 6 V 2006 w Rzeszowie. Ukończył ZSZ w Grudziądzu (1948) i Technikum Mechaniczno-Samochodowe tamże (1952).

1954-1955 zatrudniony w PKS Grudziądz, 1956-1991 w WSK PZL Rzeszów.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Wydziałowej na Wydz. W-54 w WSK PZL.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 13 I 1982. Po wyjściu przeniesiony na niższe stanowisko w pracy. Współpracownik RKW; członek TKZ w WSK PZL. 1982-1988 jeden z głównych kolporterów wydawnictw podziemnych na terenie Rzeszowa i WSK PZL. Członek Duszpasterstw Ludzi Pracy w Rzeszowie i Soninie; uczestnik manifestacji i akcji ulotkowych; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom. Od 1984 współorganizator i uczestnik corocznych Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. 10 VI 1987 wręczył Janowi Pawłowi II podczas jego wizyty w Tarnowie tabernakulum jako dar od ludzi pracy regionu rzeszowskiego. Od 3 V 1988 chorąży sztandaru Regionu Rzeszów.

1991-2006 członek Koła Emerytów i Rencistów „S” przy WSK PZL.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry