Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Domański Walerian

Walerian Domański, ur. 1 VII 1943 w Wyksie (b. ZSRS). Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1967).

1963-1964 w ZSMP, 1974-1975 SD. 1973-1980 kierownik działu kontroli i laboratorium fabryki domów Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego; 1982-1986 na rencie.

30-31 VIII 1980 uczestnik strajku w ŚPBO; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w ŚPBO; w 1981 członek MKK w Dzierżoniowie, redaktor „Nic o Nas bez Nas. Pismo Terenowej Komisji Porozumiewawczej w Dzierżoniowie NSZZ «Solidarność»”, delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR, delegat na I KZD. 3 XII 1981 wywiózł z siedziby MKK w Dzierżoniowie (wraz ze Zbigniewem Wawrzynowiczem i Janem Łuniewskim) sprzęt poligraficzny.

15-17 XII 1981 aresztowany, zwolniony z powodu stanu zdrowia; 27 VII 1983 postępowanie umorzono na podstawie amnestii. 1981-1986 redaktor, drukarz i kolporter ulotek oraz prasy i wydawnictw podziemnych na terenie Ziemi Dzierżoniowskiej.

Od V 1986 na emigracji w USA (przez austriacki obóz uchodźców). Od 1986 członek Solidarności Polonijnej w Chicago i Detroit. W 1988 współredaktor cotygodniowego programu w antykomunistycznym radiu Pomost w USA.

5-6 II 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO Wałbrzychu w ramach SOR; 28 I 1984 – 29 III 1985 przez Ref. V RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOR.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Świdnica

Opcje strony

do góry