Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15654,Dragowski-Bogdan.html
2023-06-10, 03:32

Drągowski Bogdan

Bogdan Drągowski, ur. 13 V 1956 w Wysokiem Mazowieckiem. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą przy KWK Rozbark w Bytomiu (1974).

1974-1981 zatrudniony w KWK Rozbark. 1978-1980 w PZPR.

We IX 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w KWK Rozbark; od IX w „S”; mąż zaufania w Komisji Oddziałowej GRP-2 (Górnicze Roboty Przygotowawcze).

13 XII 1981 współorganizator MKS w Bytomiu, 14 XII 1981 współorganizator strajku w KWK Rozbark, członek KS; 17 XII 1981 zatrzymany przed kopalnią, przewieziony do KM MO w Bytomiu, 18 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 13 I 1982, tego samego dnia zatrzymany, przewieziony do KW MO w Katowicach, następnie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 22 II 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany w trybie doraźnym na 4 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, 23 III 1982 osadzony w ZK w Strzelcach Opolskich (prowadził 23-dniową głodówkę), Raciborzu, następnie w Kłodzku, 30 XI 1982 otrzymał zgodę na 6-mies. przerwę w odbywaniu kary (w związku z narodzinami dziecka); 10 II 1983 – 1989 kierowca w Zakładzie Transportu Samochodowego Łączność w Bytomiu; 12 V 1983 na mocy aktu łaski Rady Państwa zwolniony z odbycia reszty kary. W VIII 1988 współorganizator 2-dniowego strajku w ZTS Łączności w Bytomiu, przewodniczący KS, mediator w rozmowach z dyrekcją ZTS w Katowicach.

Od IX 1989 na emigracji w Niemczech, VIII 1990 – 2007 zatrudniony w firmie Wündsch-Weidinger, od 2007 w Agencji Pracy Tymczasowej w Coburgu, od 1 VIII 2009 na zasiłku dla bezrobotnych.

1984 – 8 V 1987 rozpracowywany przez p. V SB MUSW w Bytomiu w ramach KE krypt. Kierowca.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Bytom

Opcje strony