Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Drogoń Józef

Józef Drogoń, ur. 3 VII 1958 w Gdańsku. Ukończył ZSZ dla Pracujących przy Lokomotywowni Gdańsk Zaspa Towarowa (1978).

1978 pracownik Gdańskich Zakładów Elektronicznych Unimor, nast. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-Wrzeszcz, 1979 Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte, 1980–1983 Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacyjnego w Gdańsku. 1980 współpracownik WZZ Wybrzeża, KSS KOR, ROPCiO i RMP, m.in. drukarz i kolporter niezależnych pism „Robotnik Wybrzeża”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Opinia” i wydawnictw RMP, z Tadeuszem Żabczyńskim, Leonem Stobieckim, Sylwestrem Niezgodą i Tadeuszem Szczepańskim członek tzw. grupy Lecha Wałęsy w Gdańsku-Stogach.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ w WUT. XI 1980–I 1981 elektryk, telefonista w MKZ Gdańsk. 1982–1987 bliski współpracownik L. Wałęsy. XI 1982–II 1983 powołany do służby w wojskowym obozie specjalnym w Trzebiatowie, nast. współorganizator (m.in. z Marianem Miąskowskim, Anną Kołakowską i Jerzym Bieleckim) pomocy rodzinom represjonowanych, kolporter podziemnych pism i ulotek. 15 XII 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 17 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1983–1989 pracownik Gdańskich Zakładów Rafineryjnych. 1985–1988 organizator podziemnej drukarni na terenie GZR, drukarz ulotek, komunikatów i podziemnego pisma TKZ „S” GZR „Pochodnia”. VIII 1988 organizator wiecu popierającego strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, nast. Komitetu Założycielskiego „S” w GZR.

1989–1992 na emigracji w USA. 1994–1997 pracownik Teleautomatyki w Gdańsku, 1997–2001 Łączbudu, 2000–2001 sp. Ramorem na terenie GZR, od 2004 własna działalność gospodarcza.

Zaoczne, uzupełniające LO Cosinus w Gdańsku (2009).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

2 V 1980–23 III 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Telefonista; 2 VI 1981–5 IX 1983 przez Wydz. II KW MO/WUSW tamże w ramach KE krypt. Jacek.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry