Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Drygalski Jerzy

Jerzy Drygalski, ur. 19 IX 1948 w Łodzi, zm. 5 IX 2018 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek ekonomia (1974), doktorat (1988).

 1973–1978 student filozofii UŁ, 1974–1990 pracownik dydaktyczny na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

1978–1981 zw. ze środowiskiem KSS KOR w Łodzi, kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. książek NOW-ej; uczestnik seminariów Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość.

Od IX 1980 w „S”; współtwórca związku na UŁ; 1980–1981 doradca Tymczasowej Komisji Włókniarzy/Krajowej Sekcji Włókna i Skóry, doradca MKZ/ZR Ziemi Łódzkiej oraz Sieci Organizacji Zakładowych „S”, współzałożyciel, nast. redaktor nacz. niezależnego biuletynu „Poglądy”.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu, 28 II 1982 zwolniony. 1982–1989 współzałożyciel i członek podziemnej Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej UŁ; współorganizator pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin, redaktor podziemnego pisma „Biuletyn UŁ”, autor artykułów do pism podziemnych (m.in. „Przedwiośnie”, „Głos Łodzi”) i emigracyjnych. 1983–1989 działacz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi. 1984–1989 współpracownik RKW, nast. Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S” Ziemi Łódzkiej, uczestnik niezależnego seminarium naukowego prof. Jana Lutyńskiego.

1989–1990 wiceprzew. Wojewódzkiego KO w Łodzi, współzałożyciel i działacz Łódzkiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych. 1990 doradca w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych, przew. komisji likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch. 1990–1991 radny Rady Miejskiej w Łodzi z listy Wojewódzkiego KO. 1990–1994 podsekretarz, nast. sekretarz stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. 1994–1995 prezes BMF Capital Sp. z o.o. w Warszawie, 1995–1996 dyr. BMF SA, 1996–1999 prezes V NFI Victoria, 1999–2000 Turnaround Management Group Sp. z o.o. w Warszawie. 2000–2014 członek rad nadzorczych i prezes spółek w Grupie Tekstylnej PHT Andropol-Cotton-Tech SA. 1994–2005 w UW. Od 2011 na emeryturze.

Autor i współautor ponad 40 publikacji z dziedziny ekonomii, w tym (Nie) realny socjalizm („Piechur”, 1988, z Jackiem Kwaśniewskim).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

18 I 1980 – 2 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOS krypt. Żigolo; 1984–1990 przez Wydz. III/Wydz. III-1/WOKPP WUSW w ramach SOR/KE krypt. Bliźniak.

Adam Hohendorff

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry