Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Drzazga Kazimierz

Kazimierz Drzazga, ur. 5 V 1951 w Ostrołęce. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie (2002), Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek historia (2004), studiów podyplomowych w zakresie zarządzania logistycznego na US (2005).

W 1971 stażysta w Elektrowni Ostrołęka, 1971-1973 łącznościowiec w Jednostce Wojskowej w Mrągowie, 1973-1989 mechanik, kontroler aparatury kontrolno-pomiarowej w Zakładach Chemicznych Police.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku w Zakładach Chemicznych Police; od IX 1980 w „S”.

Od 13 XII 1981 członek kierownictwa (z Jerzym Przybyłem, Władysławem Diakunem) Podziemnego Podregionu Nadodrza (m.in. Zakłady Chemiczne Police i Huta Skolwin), uczestnik pomocy internowanym i aresztowanym i ich rodzinom, współpracownik podziemnego pisma „Solidarność Nadodrza”, 1982-1983 dostawca materiałów poligraficznych do podziemnego pisma „Obraz”, organizator sieci kolportażu; od 1982 współorganizator manifestacji (odpowiedzialny za informację), od 1983 autor artykułów w „Solidarności Nadodrza”, 1987-1988 w „Obrazie”; 1984-1986 wielokrotnie poddawany rewizjom, przesłuchiwany, zatrzymywany na 48 godz. 1984-1989 członek Szczecińskiego Klubu Katolików. 1988-1990 członek Tymczasowego Zarządu „S” Regionu Pomorza Zachodniego. 1987-2001 członek Społecznej Rady Diecezjalnej.

W 1990 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej, pełnomocnik ds. organizacji wyborów samorządowych. 1989-1991 przewodniczący KZ „S” w Zakładach Chemicznych Police. 1992-1999 komendant Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy w Policach, 1999-2002 naczelnik Wydz. Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, 2002-2006 specjalista ds. obronnych w Zakładach Chemicznych Police SA, od 2006 dyr. ds. ochrony środowiska i bezpieczeństwa portów w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. 1995-2003 wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska tamże. Od 1 VII 2001 członek założyciel, pełnomocnik powiatowy PiS. Od 2003 wiceprezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Szczecinie. Od 2002 radny Powiatu Polickiego z listy PiS. W X 2007 współzałożyciel Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Policach, członek zarządu.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Police

Opcje strony

do góry