Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15674,Dubilowicz-Waclaw-Marek.html
2021-03-03, 04:00

Dubiłowicz Wacław Marek

Wacław Marek Dubiłowicz, ur. 28 IX 1959 w Świnoujściu. Ukończył Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 we Wrocławiu (1977).

1977-1981 ślusarz narzędziowy w Fabryce Maszyn Budowlanych Bumar-Fadroma we Wrocławiu.

26-31 VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”. Od I 1981 redaktor naczelny, autor (ps. Dumak) w „Biuletynie KZ i Sekcji Młodzieżowej NSZZ «S»”/„Famy”. W 1981 członek Klubu Politycznego w Fadromie.

13 XII 1981 wyniósł dokumenty „S” z siedziby KZ. 14-18 XII współorganizator strajku, członek KS w Fadromie, w XII 1981 zwolniony z pracy, następnie do XII 1982 w ukryciu. W I 1982 założyciel, autor i wydawca podziemnego satyrycznego pisma „Famka” (3 nr.), następnie I-XII założyciel, redaktor, autor tekstów i rysunków (ps. Gonzo i in.) w podziemnym piśmie „Fama”. VI 1982 – 1987 członek zaprzysiężony SW; VI-XII 1982 drukarz podziemnych pism „Biuletyn Dolnośląski” i „Solidarność Walcząca”; w X 1982 po aresztowaniu Władysława Frasyniuka redaktor i autor wydania specjalnego „Z Dnia na Dzień”. XII 1982 – III 1983 bez pracy; 1983-1984 ślusarz-blacharz w Zakładach Badawczo-Projektowych Cuprum we Wrocławiu. 1983-1987 autor tekstów i rysunków satyrycznych w „Famie”, wytwórca ulotek ze stempli z linoleum oraz kolporter znaczków poczt podziemnych oraz wydawnictw, m.in. „Famy”, „Solidarności Walczącej”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, zbierał składki na działalność podziemną. 1984-1985 ślusarz-blacharz we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych Instal we Wrocławiu; 1985-1987 mistrz zmianowy w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej tamże; 1987-1995 referent ds. administracyjno-gospodarczych w Spółdzielni Inwalidów Premegal tamże.

1989-1995 współorganizator, przewodniczący KZ; 1990-1995 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk; 1990-1995 przewodniczący Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Osób Niepełnosprawnych przy ZR Dolny Śląsk i członek Krajowej Sekcji „S” Osób Niepełnosprawnych. 1991-1995 współzałożyciel, członek Klubu Stowarzyszenia Solidarności Pracy we Wrocławiu/Unii Pracy, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej tamże; 1994-1995 redaktor naczelny „Serwisu Informacyjnego Unii Pracy Okręg Wrocławski”. Od 1995 specjalista ds. bhp w Makro Cash&Carry Polska we Wrocławiu.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony