Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dworak Jan Aleksander

Jan Aleksander Dworak, ur. 31 XII 1948 w Sochaczewie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1972).

W VI 1966 uczestnik niezależnej demonstracji patriotycznej w czasie obchodów Tysiąclecia Polski. W III 1968 uczestnik strajku na UW. 1971-1981 korektor i redaktor techniczny pism „Boks”, „Piłka Nożna” i „Taternik”, od 1973 sekretarz redakcji pisma „Lekkoatletyka”. W l. 70. współorganizator (we współpracy z Wojciechem Ziembińskim) manifestacji patriotycznych, zaangażowany w opiekę nad tzw. Dolinką Katyńską na Powązkach i grobem ks. Ignacego Skorupki. W 1976 uczestnik akcji zbierania podpisów pod listem przeciw zmianom w Konstytucji PRL. 1976-1977 współpracownik KOR i KSS KOR; 1977-1980 uczestnik ROPCiO, 1977-1978 członek kierownictwa Nurtu Niepodległościowego; sekretarz redakcji niezależnego pisma „Opinia”. 1979-1989 w RMP. 1979-1981 współzałożyciel, organizator, redaktor niezależnej „Biblioteki Historycznej i Literackiej”, współpracownik „BHiL” do 1988. Od 1980 członek SDP.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S” w Młodzieżowe Agencji Wydawniczej, następnie przewodniczący KZ (do IV 1981). W 1981 pracownik Biura Informacji Prasowej „S”, redaktor, następnie sekretarz redakcji „Tygodnika Solidarność”. IX-X 1981, w czasie I KZD, sekretarz redakcji pisma zjazdowego „Głos Wolny”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony 26 VII 1982. 1983-1984 sekretarz redakcji w podziemnym piśmie „Powściągliwość i Praca”, 1984-1985 współzałożyciel i sekretarz redakcji „Przeglądu Katolickiego”, 1985-1989 redaktor w wydawnictwie Michalineum, 1985-1988 publicysta i redaktor

pisma „PWA”, 1986-1988 współzałożyciel i redaktor pisma „21”. Członek Klubu Myśli Politycznej Dziekania.

W 1989 z-ca sekretarza Komitetu Organizacyjnego przy Lechu Wałęsie ds. Okrągłego Stołu, uczestnik obrad w podzespole ds. środków masowego przekazu; w tym samym roku organizator, sekretarz redakcji, następnie p.o. redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”. 1989-1991 wiceprzewodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji oraz kierownik Zespołu Telewizji Polskiej, ekspert Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Od 1990 w UD, kierownik Biura Prasowego, 1994-1997 w UW, 1997-2001 w SKL, 2001-2004 w PO. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. 1992-1993 współwłaściciel Niezależnej Agencji Prasowej Sp. z o.o., 1992-2004 współwłaściciel firmy Prasa i Film Sp. z o.o.; 1993-2008 współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych, 1993-1998 przewodniczący; 1996-1997 współwłaściciel Studia A Sp. z o.o.; w 2001 założyciel Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, członek Prezydium Zarządu. 2004-2006 prezes TVP. Od 2007 właściciel firmy Prasa i Film Sp. z o.o. Od 2010 członek oraz przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

19 VIII 1978 – 23 VII 1984 rozpracowywany przez Wydz. III-2 KS MO/Wydz. IV Dep. III MSW w ramach SOR krypt. Kolec.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry