Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dydziński Adam

Adam Dydziński, ur. 9 XI 1967 w Kętrzynie, zm. 28 II 2007 w Biskupcu.

Po 13 XII 1981 wyrzucany za przekonania i antyrządowe wypowiedzi z kolejnych szkół średnich w Kętrzynie, ukończył wieczorowe Technikum Maszyn i Urządzeń Przemysłowych, następnie student Wyższej Szkoły Pedagogicznej, kierunek politologia w Olsztynie. Organizator nieformalnej grupy opozycyjnej w Kętrzynie, uczestnik akcji ulotkowych, malowania na murach, współorganizator Mszy za Ojczyznę, uczestnik pielgrzymek do Świętej Lipki i na Jasną Górę. 5 XII 1985 zatrzymany w Kętrzynie, aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Olsztynie; skazany (z Jerzym Wielickim) wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie na 10 mies. więzienia, osadzony w ZK w Bartoszycach, zwolniony 5 VI 1986. W IV 1987 współzałożyciel i lider Federacji Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur, członek Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW; w 1987 podczas pielgrzymki Jana Pawła II w czasie mszy św. na Westerplatte rozwinął transparent: „Federacja Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur solidarna z Ojcem Świętym”; redaktor, drukarz, kolporter podziemnych pism „Kreska”, „Larwa”, Lolek”, „Sąd Kapturowy”; w II 1988 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Kętrzynie na karę grzywny; relegowany ze szkoły.

W 1989 zwolennik bojkotu wyborów 4 VI, przekształcił FMW WiM w Młodzież Polskiej Partii Niepodległościowej; V 1989 – II 1990 redaktor i wydawca pisma „Warmiński Informator Niepodległościowy”; członek Polskiej Partii Niepodległościowej, następnie RdR, AWS. W 1997 kierownik ds. organizacyjno-technicznych w Telewizji Kablowej Vectra Oddział Olsztyn, w 1998 z-ca kierownika Urzędu Rejonowego w Kętrzynie, 1999-2001 prezes Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego Stanbet w Kętrzynie; 1998-2002 radny Powiatu Kętrzyn.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Kętrzyn

Opcje strony

do góry