Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dyhdalewicz Wojciech

Wojciech Dyhdalewicz, ur. 15 III 1929 we Lwowie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Mechaniczny (1952).

1940-1946 zesłany wraz z ro­dziną do Kazachstanu. 1952-1973 pracownik Zakładu Doświadczalnego Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, 1973-1974 Przedsię­biorstwa Kompletacji Dostaw Inwestycyjnych Pekadix, 1974-1992 kierownik pra­cowni w Biurze Projektów i Dostaw Inwestycyjnych Prosynchem w Gliwicach.

Od IX 1980 w „S”.

1982-1985 drukarz ulotek i prasy podziemnej na terenie Gliwic (we współ­pracy z Jerzym Łoikiem). Udostępniał mieszkanie jako skrzynkę kontaktową (współ­praca m.in. z Maria­nem Krzaklewskim). Informator, przekazywał wiadomości z kraju do Belgii (posiadał telefon bez podsłuchu).

Od 1992 na emeryturze.

W latach 60. autor kilkunastu patentów z meta­lurgii stopów specjalnych.

Odznaczony Krzyżem Sybiraków (2004).

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony

do góry