Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15721,Dziadon-Jan.html
2023-05-29, 04:41

Dziadoń Jan

Jan Dziadoń, ur. 22 XII 1951 w Krakowie, zm. 24 X 2010 w Tatrach. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, kierunek organizacja i zarządzanie (1973), doktorat (1982).

1962–1975 w ZHP, instruktor, 1968–1973 w ZSP, 1974–1980 w ZNP.

1974–2003 asystent, adiunkt, st. wykładowca w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”; doradca MKZ Kraków/MKZ Małopolska oraz ZR Małopolska, współautor artykułów dot. struktury organizacyjnej „S” w Regionie Małopolska, zamieszczanych w prasie regionalnej oraz materiałów na I WZD Regionu Małopolska w VII 1981 w Tarnowie.

Po 13 XII 1981 doradca RKW oraz Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska. 1982–1984 przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1983–1987 współzałożyciel podziemnego pisma „Zeszyty Związkowe”; w 1984 pełnomocnik Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska ds. kontroli frekwencji wyborczej w wyborach do rad narodowych, w 1985 do Sejmu PRL. Od 1985 członek grupy doradczej TKK (grupa „K”, kierowana od 1985 przez Ryszarda Kuszłeykę). 1984–1988 współpracownik i wykładowca (od 1985) Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. W XI 1988 członek Komitetu Założycielskiego w AE, nast. (do 1991) KZ. Od 12 IX 1988 rzecznik prasowy, nast. sekretarz Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska.

10 IV 1989 współzałożyciel Małopolskiego KO „S”, członek Małopolskiego, nast. Krakowskiego KO (do 1991). 1989–1992 sekretarz, nast. wiceprzew. ZR Małopolska, delegat na WZD i KZD. 1990–1993 członek rady nadzorczej Funduszu Gospodarczego NSZZ „S” Sp. z o.o. oraz Rady Fundacji Gospodarczej „S” w Gdańsku. 11 V 1992 powołany przez ZR na kierownika zespołu naprawczego ds. „Tygodnika Małopolska”. Od 1993 dyr. Delegatury NIK w Krakowie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

17 II 1983 – 31 VII 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Dziadek; 31 VII 1985 – 16 II 1987 przez Wydz. III-1 WUSW w ramach KE krypt. Pomocnik; 6 VIII 1988 – XI 1989 przez Wydz. III-1/Inspektorat 2 WUSW w ramach SOS krypt. Uparty.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony