Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziczek Władysław

Władysław Dziczek, ur. 8 XII 1935 w Starym Myszyńcu k. Ostrołęki. Ukończył Technikum Budowy Okrętów w Szczecinie (1965).

1953-2001 pracownik Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. 17 XII 1970 uczestnik demonstracji pod KW PZPR w Szczecinie, następnie do 22 XII 1970 uczestnik strajku okupacyjnego w Stoczni.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni, od IX 1980 w „S”.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni, zwolniony z pracy, w VI 1982 przywrócony na mocy wyroku Sądu Pracy. Od I 1982 współzałożyciel i przewodniczący TKZ „S” w stoczni, 1984-1989 członek Rady Koordynacyjnej „S” Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie; 1983-1989 współzałożyciel, organizator druku i drukarz podziemnego pisma „Grot”, 1987-1989 drukarz pisma „BiS” i druków okolicznościowych, 1983-1989 współorganizator kolportażu wydawnictw podziemnych (m.in. „Grot”, „KOS”, „Od Dołu”, „Jedność Stoczniowa”, „Obraz”, „BiS”) w Stoczni i porcie w Szczecinie, w Zakładach Chemicznych Police i wśród kolejarzy; kilkakrotnie zatrzymywany do 48 godz., przesłuchiwany, karany przez kolegium ds. wykroczeń grzywnami; w 1987 przewodniczący jawnego Komitetu Założycielskiego „S” w Stoczni. Działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii św. Andrzeja Boboli.

Od IV 1989 członek, 1989-1996 wiceprzewodniczący, 1998-2001 przewodniczący KZ „S” w Stoczni Szczecińskiej; od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Pomorze Zachodnie, 1990-2001 delegat na kolejne KZD, członek ZR i Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego. Od 2001 na emeryturze. W 2001 współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Solidarności Międzyludzkiej Arete.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry