Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15726,Dziechciowski-Tadeusz-Slawomir.html
2023-12-11, 23:36

Dziechciowski Tadeusz Sławomir

Tadeusz Sławomir Dziechciowski, ur. 12 III 1940 w Kazimierce k. Równego (obecnie Ukraina). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Nauk Humanistycznych (1964) i Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1968).

1966-1970 bibliotekarz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, 1970-1977 kustosz w Bibliotece Naukowej Pomorskiej Akademii Medycznej tamże, 1978 – IX 1980 kustosz, z-ca dyr. w Bibliotece Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej tamże.

Od IX 1980 w „S”; członek MKR w Szczecinie, w VI/VII 1981 delegat na I WZD regionu Pomorze Zachodnie, członek ZR; współzałożyciel, IX 1980 – 13 XII 1981 sekretarz redakcji, autor i redaktor niezależnego tygodnika „Jedność”.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego; 26 XII 1981 internowany w KW MO w Szczecinie, następnie w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, Wierzchowie (w II 1982 pobity przez funkcjonariuszy służby więziennej), Strzebielinku, zwolniony 9 XII 1982. I-VI 1983 ponownie kustosz w Bibliotece Naukowej WSP, następnie oddelegowany do biblioteki na obrzeżach miasta. W 1983 członek podziemnej struktury „S” w środowisku akademickim WSP, autor do pism podziemnych, m.in. „Obrazu”, „Jedności Podziemnej”.

Od 1983 na emigracji w Szwecji, IX 1984 – 2005 asystent bibliotekarza w Bibliotece Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Lund; członek Komitetu Pomocy „S”; do 1989 w rocznice 13 XII 1981 uczestnik manifestacji pod Ambasadą i Konsulatem PRL w Szwecji. Od II 2005 na emeryturze.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony