Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziembowska Maria Teresa

Maria Teresa Dziembowska, ur. 6 XII 1938 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1960); w 1971 doktorat, w 1991 habilitacja; od 2003 prof.

1961-1962 zatrudniona w Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Szczecinie, 1962-1992 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczej, od 1992 Politechniki Szczecińskiej. 1962-1989 członek ZNP, od 1962 Polskiego Towarzystwa Chemicznego; od 1980 Szczecińskiego Klubu Katolików.

Od IX 1980 w „S”; w 1980 współorganizatorka, członek Komisji Wydziałowej w AR, przedstawicielka „S” w Radzie Wydz. Rolniczego, członek Komisji Pracowniczej w AR, przedstawicielka w Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej, do 13 XII 1981 członek Komisji Uczelnianej w AR w Zespole ds. Dydaktyki, przedstawicielka w Regionalnej Komisji Porozumiewawczej Nauki; w 1981 współredaktor „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Akademii Rolniczej”; w XI 1981 uczestniczka akcji strajkowych w AR solidarnościowych ze studentami WSI w Radomiu.

Od 1982 działaczka Biskupiego Komitetu Pomocy w Szczecinie (od 1983 Biskupi Komitet Społeczno-Charytatywny): prowadziła magazyn żywności, przygotowywała paczki dla rodzin osób internowanych, więzionych i represjonowanych, współorganizatorka kolonii dla dzieci, pośredniczyła w pomocy finansowej ze zbiórki społecznej, przechowywała ukrywających się. Od początku l. 80. działaczka Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa w Szczecinie, m.in. w 1981 prowadziła rozdawnictwo mleka i odżywek dla dzieci.

1989-1992 członek KU „S” w AR. Od 1989 współpracowniczka Caritas przy diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Autorka wielu publikacji naukowych.

Odznaczona Medalem Edukacji Narodowej (1991), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002).

3 XI 1986 – 30 I 1987 rozpracowywana przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Blef.

 

Ewa Tierling-Śledź

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry