Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziółko Wojciech Piotr

Wojciech Piotr Dziółko, ur. 18 I 1948 w Starachowicach. Ukończył ZSZ tamże (1965).

1967–1976 kierowca, nast. tokarz w Fabryce Samochodów Ciężarowych tamże, 1976–1985 kierowca w Zakładzie Części Samochodowych w Lipsku, woj. radomskie.

Od IX 1980 w „S”, IX 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w ZCS; współorganizator Komitetu Założycielskiego, wiceprzew., nast. przew. KZ tamże.

2 II 1982 odmowa podpisania deklaracji o zaprzestaniu działalności w „S”, 27 III 1982 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za noszenie znaczka „S”. 26 IV 1982 zatrzymany, 28 IV 1982 internowany i osadzony w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, Załężu k. Rzeszowa, 11 VIII 1982 zwolniony. 1982–1985 działacz podziemnych struktur „S” w Radomiu (w nieformalnych grupach), zaangażowany w zbieranie składek związkowych; współorganizator kolportażu wydawnictw podziemnych, m.in.: „KOS-a”, „Robotnika”, paryskiej „Kultury” w zakładach pracy w Lipsku (ZCS, Hortex, OSM), koordynator akcji ulotkowych, plakatowych. 30 IV 1985 aresztowany, osadzony w AŚ w Radomiu, 12 XI 1985 skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, 15 X 1986 Sąd Wojewódzki w Radomiu umorzył postępowanie na mocy amnestii, zwolniony z pracy, 1986–1988 kierowca w PKS Ostrowiec Świętokrzyski, 1988–1992 w Mleczarni OSM Lipsko.

1989 członek KO „S” w Lipsku, uczestnik kampanii wyborczej. 1990 delegat na II WZD Regionu Ziemia Radomska. 1992–1997 bezrobotny. Od 1992 przew. Terenowej Komisji Koordynacyjnej „S” w Lipsku. 1997–2009 pracownik Urzędu Miejskiego tamże Od 2009 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

2 VIII 1982–29 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Radomiu/p. V SB RUSW w Lipsku w ramach KE krypt. Zadra.

Marek Wierzbicki

Region Świętokrzyski, Lipsko

Opcje strony

do góry