Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziółko Wojciech Piotr

Wojciech Piotr Dziółko, ur. 18 I 1948 w Starachowicach. Ukończył ZSZ tamże (1965).

1967-1976 kierowca, następnie tokarz w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, 1976-1985 kierowca w Zakładzie Części Samochodowych w Lipsku.

Od IX 1980 w „S”, we IX 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w ZCS; wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący KZ tamże.

29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, następnie od 23 VII 1982 w Załężu k. Rzeszowa, 12 VIII 1982 zwolniony. 1982-1985 działacz podziemnych struktur „S” w Radomiu (w nieformalnych grupach), zaangażowany w zbieranie składek związkowych, współorganizator kolportażu wydawnictw podziemnych, m.in.: „KOSa”, „Robotnika”, także paryskiej „Kultury” w zakładach pracy w Lipsku (ZCS, Hortex, OSM), koordynator akcji ulotkowych, plakatowych. 29 IV 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Radomiu (do 12 XI 1985), w XI 1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lipsku na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata; zwolniony z pracy; 1986-1988 kierowca w PKS Ostrowiec Świętokrzyski, 1988-1992 w Mleczarni OSM Lipsko.

W 1989 członek KO „S” w Lipsku, uczestnik kampanii wyborczej, w 1990 delegat na II WZD Regionu Ziemia Radomska, następnie na II KZD. 1992-1997 bezrobotny. Od 1992 przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej „S” w Lipsku. Od 1997 pracownik Urzędu Miejskiego w Lipsku.

Odznaczony Medalem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (2007).

Od 2 VIII 1982 rozpracowywany przez Wydz. V p. III KW MO w Radomiu/Komisariat MO w Lipsku w ramach KE krypt. Zadra.

Marek Wierzbicki

Region Świętokrzyski, Lipsko

Opcje strony

do góry