Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15742,Dziura-Julian.html
23.02.2024, 22:05

Dziura Julian

Julian Dziura, ur. 8 IV 1935 w Moniakach k. Kraśnika, zm. 30 XI 2021 w Lublinie. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących przy FSC w Lublinie (1965).

1952-1953 pracownik WSK Świdnik (od 1957 WSK PZL Świdnik), IV-X 1953 powołany do hufca pracy Służba Polsce przy budowie linii kolejowych na Górnym Śląsku, 1954-1959 pracownik Kraśnickiej Fabryki Wyrobów Metalowych, 1960-1991 FSC. 26 VI 1959 uczestnik zamieszek ulicznych w Kraśniku Fabrycznym (funkcjonariusze MO zlikwidowali lokalne miejsce kultu religijnego; w odwecie m.in. obrzucono kamieniami posterunek MO), 2 VII 1959 aresztowany, skazany na 1,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Nisku, Przemyślu oraz Obozie Pracy Więźniów w Medyce k. Przemyśla.

12-14 VII 1980 współorganizator strajku w FSC, członek zespołu negocjacyjnego. Od IX 1980 w „S”, do I 1981 wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w FSC; XI 1980 – IV 1981 członek MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego, w IV i V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie i Lublinie, zwolniony 24 VII 1982. 1983-1987 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej FSC. Od XI 1984 koordynator TKZ. 8-9 VI 1987 zatrzymany na ok. 38 godz. w areszcie RUSW na czas wizyty Jana Pawła II w Lublinie. 23 II 1987 ukarany przez kolegium ds. wykroczeń grzywną za zbieranie podpisów pod apelem podziemnej „S”; 1 VII 1988 ukarany przez kolegium ds. wykroczeń grzywną za udział w niezależnych uroczystościach 3 V w Lublinie. We IX 1988 współinicjator złożenia do Sądu Wojewódzkiego wniosku o rejestrację „S” w FSC, następnie odwołania do SN (oddalonego w XI 1988).

W 1989 delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego. W VII 1990 w wyniku konfliktów w strukturach zakładowych wystąpił z „S”. Od IX 1990 członek ZZ Inżynierów i Techników, XII 1990 – 1992 przewodniczący Zarządu. Od 1991 na emeryturze.

Autor wspomnień ''Słowa przemijają, czyny pozostają'' (Lublin 2005).

1988-1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Działacze oraz SOR krypt. Julek.

 

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony